Prvních sedm kamenných reliéfů by se podél ní mělo objevit na jaře příštího roku.

Poutní cesta povede od železniční trati u Starého Města podél potoka Salašky až k velehradské bazilice. Každé z 20 zastavení růžencové modlitby symbolizuje jedno tajemství. Autorem návrhů reliéfů je akademický malíř Milivoj Husák, dvoumetrové čtvercové reliéfy vytesává do božanovského pískovce Josef Kozel.

Náklady na jedno kamenné zastavení činí 135.00 korun, náklady na pořízení jednoho ze dvou úvodních bloků jsou 145.000 korun, kamenná lavice si vyžádá 50.000 korun. Matice Velehradská vzhledem k finanční náročnosti projektu nabízí jednotlivé kusy k adopci. Sponzoři poté budou vytesáni přímo do kamene, 12 z 20 zastavení již své patrony má.

Myšlenka na vybudování mariánské poutní cesty na Velehrad vznikla jako odezva návštěvy papeže Jana Pavla II. v roce 1990. O 15 let později byla dokončena zhruba tříkilometrová trasa s asfaltovým povrchem. Staroměstská radnice na ni získala dotaci 15 milionů korun ze státního rozpočtu, zbývající více než čtyři miliony vyčlenila ze svého rozpočtu. Stezka je hojně využívána nejen cyklisty, ale i poutníky přicházejícími na Velehrad především v době Cyrilometodějských slavností v červenci.