Veletrh byl určen žákům a žákyním základních škol a jejich rodičům, kteří zde měli jedinečnou příležitost získat informace důležité pro výběr střední školy i pro budoucí profesní dráhu. Mohli se tak na jednom místě zorientovat v pestré nabídce maturitních i učebních oborů.

Hlavní výhodou pro návštěvníky akce byla možnost poradit se přímo s učiteli jednotlivých škol.

Návštěvníkům byli k dispozici také zástupci poradenského pracoviště Úřadu práce ČR nebo Centra kariérového poradenství Zlínského kraje.

Aktuální stav projektu Riverfront Gardens - září 2023
Nájmy bytů ve Zlíně patří mezi nejdražší v Česku. Ceny dolů nepůjdou

O zpestření programu se postarali studentky a studenti středních škol, kteří vystoupili na pódiu v rámci doprovodného programu. Svými profi výkony dokázali, co vše je možné se naučit v průběhu 3 až 4 let na střední škole.

Návštěvníci tak mohli vidět barmanskou show, přehlídku historických zdravotnických uniforem, ukázku první pomoci i cukrářského umění, nápaditou módní přehlídku, ukázky sebeobrany nebo sborky a rozborky zbraní.

„Veletrh v rozsahu, jaký byl ve Zlíně před pár dny k vidění, vnímám jako velmi přínosnou a nenahraditelnou pomoc žákům a žákyním základních škol při rozhodování v tak důležitém životním kroku, jakým je volba budoucího povolání.  Jako rodič jsem si, díky nadšeným pedagogům a jejich studentů, odnesla ucelený obrázek o možnostech středního školství i pracovních příležitostí v našem regionu. Ráda bych poděkovala Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje za skvělou organizaci,“ uvedla náměstkyně primátora města Zlína Martina Hladíková.

Akce se i letos těšila velkému zájmu.

Během dopoledne se zde vystřídalo 683 žáků a žákyň 8. a 9. tříd ze 17 základních škol ze Zlína i okolí. Odpolední příliv individuálních návštěvníků – žáků s rodiči, přáteli a sourozenci nepolevil až do večerních hodin. Dle odhadů organizátorů akci celkově navštívilo na 2,5 tisíce lidí.