V Otrokovicích došlo k náhlému zvednutí hladiny Dřevnice v brzkých ranních hodinách. „Ve čtyři byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity a byla aktivována povodňová komise města. V sedm ráno dosáhla řeka Dřevnice třetího stupně,“ uvedla otrokovická mluvčí Lenka Krupková. Morava byla tou dobou ve druhém největším městě Zlínska na prvním, v poledne pak vystoupala na druhý stupeň povodňové aktivity.

„Průběžně jsme prováděli opatření v souladu s povodňovým plánem města. Komise pracovala nepřetržitě a zaměřovala se na sledování vývoje situace, aby mohla být včas učiněna potřebná protipovodňová opatření,“ dodala Krupková. Hlásná služba sledovala v hodinových intervalech hladiny řek a hlídková služba prováděla prohlídky v terénu.

V dopoledních hodinách byly ve druhém největším městě na Zlínsku zaplaveny garáže a pěší zóna na sídlišti Trávníky. Ohlášen byl také zatopený sklep na ulici Zámostí. „Na kritická místa byly umísťovány pytle s pískem, byla uzavřena protipovodňová vrata a do dalších vstupů a průjezdů protipovodňových stěn byly instalovány dřevěné hranoly,“ vyjmenovala otrokovická mluvčí. Voda se po celý den odčerpávala například v ulicích Zámostí a Nádražní, kde byly použity také pytle s pískem.

Pod přísným dohledem byla v Otrokovicích po celý den zejména říčka Hrabůvka, jejíž hladina ohrožovala obyvatele domů ve staré kolonii. „Hasiči tam hasiči za pomoci více než šetnácti čerpadel odčerpávali vodu ještě pozdě odpoledne,“ doplnila mluvčí.

Napajedla měla zase včera ráno starost s vodou z extravilánu, odpoledne čekala na kulminaci Moravy. „Dopoledne se ozvalo pár lidí, že jsou ucpané propusti či mříže. Tyto případy jsme ihned řešili, abychom předešli větším škodám,“ popsala starostka Napajedel Irena Brabcová. Došlo tak podle ní jen k zatopení několika sklepů.

„Teď se nám zvedá Morava, čekáme na její kulminaci,“ informovala starostka včera v půl čtvrté. Při zvýšení hladiny této řeky by podle ní byl ohrožen především pravý břeh, kde chybí protipovodňová opatření. „Týkalo by se to například lidí žijících na třídě T. Bati,“ upřesnila Brabcová.

V celém Tlumačově zase zatopila včera ráno lidem sklepy spodní voda. „Stoupali také hladiny lagun, které jsme teď tři dny odčerpávali,“ uvedl tlumačovský starosta Jaroslav Ševela. U jednoho z tamních výrobních areálů stékala voda z polí do skladů. Tu odčerpávali tlumačovští dobrovolní hasiči a podařilo se tak předejít větším škodám. V ranních hodinách navíc situaci v Tlumačově zkomplikoval asi půlhodinový výpadek proudu, který znemožnil odčerpávání.

„Okolo třinácté hodiny, kdy ustalo pršení, se situace uklidnila. Hladiny říček se již nezvedaly, některé dokonce mírně klesaly,“ popsal Ševela.