„Genuis loci po Františku Čubovi a JZD Slušovice?  To mám na Slušovicích nejraději. Přiznám se, že když jsem tady začínal, tak to bylo náročné potýkat se s tou obrovskou infrastrukturou. Třeba jen s tou masou zde zpevněných ploch po JZD Slušovice, a které byly vybudovány pro úplně jiné počty lidí,“ uvedl Petr Hradecký v rozhovoru pro Deník.

Co se týká současnosti města Slušovic, byly zde v posledních letech například kompletně zmodernizovány budovy základní a mateřské školy, několik dětských hřišť a celkově zmodernizována infrastruktura obce – kanalizace včetně čističky odpadních vod, místní komunikace, chodníky. Rekonstrukcí bývalé sokolovny vzniklo zázemí pro spolkovou a kulturní činnost ve městě. Součástí tohoto objektu je nová městská knihovna.

Jaké jste tedy řešili ve Slušovicích v poslední největší investiční akce?

Město Slušovice provozuje vodovody kanalizace. Jsme v tomto mezi ostatními obcemi jedna z mála vyjímek tady ve Zlínském okrese. Po roce 1989, Vodovody a kanalizace nechtěli Slušovice převzít. Tehdejšímu starostovi tak nezbylo nic jiného, než vodovody a kanalizace ve Slušovicích převzít a město se o ně muselo starat a to včetně čističky odpadních vod. No a my jsme se to naučili provozovat.

Téma začalo tak, že jsme měli v našem kanalizačním a vodovodním systému nepříjemné věci, které vyžadovaly každé tři měsíce čistění a zprůchodnění. Takže jsme vyměnili nejhorší části vodovodu v místech, kde bydlí nejvíce lidí, kde jsme vyměnili jeho některé větve. Pak jsme zrevitalizovali a obměnili i kanalizační části, kde jsme měli problémy s ucpáváním. Vodovod na sídlišti jsme dělali předloni a loni na sídlišti a opravy kanalizace loni. I do takových věcí jsme se pustili. Z rozpočtu města jsme museli na tyto opravy vydat okolo deseti milionů korun. To znamená, že jsme v podstatě deset milionů z našeho rozpočtu (protože na opravy vám peníze nikdo nedá) dali pod zem. Což lidé nepocítí v tom, že by bylo za tuto částku vybudováno něco viditelného.

V současnosti řešíme i loni další téma a to je to, že se v rámci těchto rekonstrukcí snažíme osadit do určitých uzlových bodů nové ventily tak, aby když se nám stane v některé části města porucha, tak abychom mohli odpojit jen určitou, menší část tak, abychom nemuseli v případě havárii vody odpojit od ní půlku města. Postupně také opravujeme vodovodní a kanalizační řad.

V současnosti si mohou obyvatelé i návštěvníci Slušovic všimnout, že probíhají stavební práce i na náměstí. O jaké opravy jde?

Nyní jsme také ve fázi, kdy jsme před podpisem smlouvy se zhotovitelem na rekonstrukci náměstí, kdy jsme začali již loni, protože jsme na něm museli kompletně vyměnit a doplnit vodovodní a kanalizační síť. Jednak v určitých částech tady kanalizace vůbec nebyla a když chceme zainvestovat do celé plochy náměstí, tak vyměňujeme i tohle, protože jde již o zastaralý systém. Rekonstrukce náměstí vyjde na 32 milionů korun, ta kanalizace zde pak vyjde na dalších 9 milionů korun. Takže to je dalších 9 milionů korun, které „zůstanou“ v zemi.

A co ještě ve Slušovicích připravujete?

Máme požádáno o dotace na Komunitní dům pro seniory, kde již máme vysoutěženého dodavatele. Komunitní dům bude nový objekt, kde bude bude třináct bytů 1+KK 40m². Součástí tohoto bytového domu je i společenská místnost, kde se senioři budou moci scházet.

Když to shrnu: dlouhodobě jsem „škudlil“ na rekonstrukci náměstí. Komunitní dům je ale zase věc, která nám zapadá do jakési koncepce města. My máme vlastní bytové hospodářství a přestože máme tři tisíce obyvatel, tak máme zhruba dvě stovky lidí nastěhovaných v obecních bytech. Vybudováním komunitního domu si vlastně rozšíříme náš bytový fond. Postupně jsme obcházeli různé věkové skupiny obyvatel, které jsme chtěli zahrnout do infrastruktury města a seniory jsme nechali na konec. Překvapilo nás, že je o tyto byty, které vzniknou v novém komunitním domě velký zájem. To se stane málokdy, že se v době příprav na investici, takto zájem projeví. Je to tedy projekt, kde se ukazuje, že bude mít úspěch. Projekt vyjde zase okolo třiceti milionů korun, dotace by měla být necelých osm milionů korun.