Návrh nového územního plánu je vystavený k nahlédnutí už od 1. října na zlínské radnici na středisku územního plánování Útvaru hlavního architekta. Hlavní výkres včetně popisu si lze prohlédnout i na elektronické úřední desce webových stránek města.

„Územní plán zahrnuje šestnáct katastrálních území a koncept je řešen ve dvou variantách. Veřejné projednání a posouzení vlivů na životní prostředí spojené s výkladem se uskuteční ve čtvrtek a v pátek,“ přiblížila mluvčí radnice Marie Masaříková.

Dodala, že první den bude řeč o místních částech Malenovice, Louky, Prštné, Mladcová, Zlín, Příluky, Salaš a Lhotka. V pátek potom Kudlov, Jaroslavice, Kostelec, Štípa, Velíková, Lužkovice, Klečůvka a Želechovice.

„Písemně podané připomínky a námitky mohou lidé podávat ještě do patnácti dnů ode dne veřejného projednání,“ dodala Masaříková.

Na projednávání mohou mít lidé poznámky i ke konceptu Želechovic, které budou od Nového roku samostatné. Náměty předá magistrát po 1. lednu správci nové obce. Připomínky se podle primátorky Zlína Ireny Ondrové nestihnou do konce roku ani zapracovat do nového plánu, ani schválit zlínským zastupitelstvem. „Bude na Želechovických, jak s připomínkami naloží. Nebudeme jim do toho zasahovat,“ řekla primátorka.