Kromě toho je také zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení KORUNKA LUHAČOVICE, které už pomohlo desítkám opuštěných a nemocných dětí ve Zlínském kraji.

Proč jste pro občanské sdružení vybrala zrovna název KORUNKA LUHAČOVICE?

„Korunka ke korunce“ – tak jednoduše zní naše motto. My se totiž během roku snažíme střádat korunku ke korunce, abychom následně obdarovali ty nejpotřebnější především nemocné a opuštěné děti ze Zlínského kraje.

A už v minulosti jsme dokázali, že i po malých částkách jsme schopni nastřádat velké sumy. Jen za letošní rok se nám podařilo rozdat 1,2 milionu korun, což už je „slušná“ částka. Logo našeho sdružení Korunka Luhačovice symbolizuje právě koruna věnec tvořící lidé spojení rukama. A v tom je ta symbolika spjatosti a nápomocnosti.

Co si kladete za cíle? Pomáhat lidem, to zní dost obecně.

Pomáháme především rodinám ve Zlínském kraji, které se starají o nemocné nebo handicapované děti. Chceme jim ulehčit jejich životní situaci tak, aby děti svůj život strávily důstojně a smysluplně. Proto si také každý rok klademe za cíl vybrat více a více peněz, abychom tak mohli pomoci co nejvíce lidem.

Kterou z akcí považujete za nejdůležitější?

Všechny akce jsou důležité, všechny totiž přináší peníze, které pak můžeme darovat nebo za ně nakoupit to nejpotřebnější pro rodiny nebo pro dětské domovy a kojenecká centra, která podporujeme. Nejemotivnější je ale pro mě Vánoční koncert dětem, který se uskuteční již v sobotu 10. prosince od 19 hodin v Kulturním domě Elektra v Luhačovicích.

Platí totiž pravidlo, že lidé jsou v období adventu mnohem více štědřejší, takže díky dárcům jsme schopni pomoci na konci roku největšímu počtu dětí. Navíc všechny obdarované děti se koncertu účastní a vy tak můžete sledovat, jak velkou radost jim dárky dělají. Je to především o emocích.

Jak vybíráte rodiny, kterým potom dáváte peníze nebo dary?

Především děti vybíráme na základě doporučení pediatrů, lékařů a dalších odborníků. Přímo komunikujeme také s rodiči, ptáme se na jejich potřeby a zajímáme se o jejich životní osudy.

Obdarování konkrétních rodin je pak pro mě osobně daleko těžší, než dávat peníze nebo dary anonymně, například když jsme je posílali do nemocnic, domovů či ústavů. Ať člověk chce, nebo nechce, osud nemocných dětí ho zasáhne.

S rodinami se navíc natolik sblížíme, navážeme vztahy, proto ve chvíli, kdy se třeba dozvíme, že osud dítěte nedopadl nějak dobře a jeho zdravotní stav se třeba zhoršuje, vždy mám pocit, jakoby se to týkalo i mě. Ale nakonec mě hřeje u srdce, když vím, že jsme život tomuto dítěti i jeho rodině alespoň trochu ulehčili.

Kolik lidí se na vás ročně obrátí s žádostí o pomoc?

Během letošního roku jsme dostali asi 50 žádostí o pomoc. Bohužel jsme všem nemohli vyhovět. Ale v příštím roce se budeme snažit je znova oslovit a pomoci jim.

Kolik jste rozdělili během vaší charitativní činnosti?

Během devíti let, kdy se vedle své práce a rodiny věnuji také charitě, se nám podařilo rozdělit okolo šesti milionů korun. Peníze na počátku putovaly do nadací, nemocnic, ústavů i dětských domovů.

V posledních letech je ale naše pomoc konkrétní a my vždy známe obdarované. Největší poděkování patří našim stálým partnerům, kteří se nebojí peníze „investovat“ právě do našich aktivit. Akce jsou úspěšné i díky našim patronům, mezi něž patří řada známých osobností, jako je Lucie Bílá, Josef A. Náhlovský nebo Martin Dejdar.

Jaké akce chystáte na příští rok?

Příští rok to bude 10 let, co se věnuji charitativní činnosti. Proto už nyní v občanském sdružení plánujeme spoustu akcí. Začneme již 8. února, kdy se uskuteční Darování krve s KORUNKOU LUHAČOVICE v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Následovat bud naše tradiční akce Luhačovice město zdraví a módy, jejíž nedílnou součástí je benefiční módní přehlídka a tenisový turnaj osobností. Dále se lidé mohou těšit na charitativní koncert s Lucií Bílou, která se stala oficiální patronkou našeho sdružení. Ale tímto akce nekončí, bude jich celá řada.

Jak vůbec trávíte volný čas, když máte kromě práce i tolik vedlejších aktivit? Jak získáváte energii na další činnosti?

Pokud se mi podaří a mám nějakou tu volnou chvilku, nejraději ji samozřejmě trávím se svými dvěma dětmi a s celou svojí rodinou. A to je zároveň pro mě nejlepší dobíječ energie.

Co Vám udělalo v souvislosti s vaší charitativní činností velkou radost?

Velmi mě těší, že o KORUNCE LUHAČOVICE ví stále více lidí a ti se pak snaží pomáhat. Důkazem toho je letošní přerozdělená částka, která překročila milionovou hranici.

Máte nějaké životní motto?

Nikdy nemůže být tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř.