Za touto myšlenkou stála původně rekonstrukce místní kapličky, která proměnou získala neotřelý a zajímavý vzhled. Její nová fasáda má šedou barvu a proměna se setkala většinou s kladným ohlasem veselských obyvatel.

„Při přestavbě kapličky přišel architekt s nápadem dát všechny obecní objekty do jednoho stejného vzhledu. Takže jsme začali kapličkou, která je světle šedá, což normálně standardně kapličky nejsou. A od ní se vše začalo odvíjet. Potom přišla naše zastupitelka, docentka Jana Janíková s nápadem, že bychom se mohli zaměřit na celkový vizuální styl a oslovit studenty Univerzity Tomáše Bati, Fakulty multimediálních komunikací,“ seznámil s prvními kroky vedoucími za sjednoceným vzhledem obce, starosta Daniel Juřík.

„A protože na fakultě studenti s tímto zadáním běžně pracují, navrhla jsem, abychom je oslovili a vizuální styl obce dotáhli se vším všudy,“ uvedla docentka Jana Janíková, která na Fakultě multimediálních komunikací přednáší.

Studenti podle ní dostali toto zadání formou soutěže. Byli pozvaní, aby si obec prohlédli a našli sami to, co cítili, že je pro ni charakteristické. Vzniklo celkem devět návrhů.

„Těch devět návrhů nám jejich tvůrci na fakultě odprezentovali, musím říct, že to měli výborně připravené. Zpětnou vazbu nám dali vzápětí pedagogové, takže jsme získali na výstupy i odborný náhled. Nakonec jsme návrhy představili našim zastupitelům a shodli jsme se na třech nejnosnějších,“ seznámila Jana Janíková s tím, že o tom vítězném nakonec rozhodli v on-line hlasování obyvatelé Veselé.

Se studentem jehož návrh byl vítězný, bude uzavřena smlouva, v rámci ní pak bude po dohodě s obcí vypracovávat grafické práce v rámci nového vzhledu. Podle Jany Janíkové budou vidět první prvky, které s novým vizuálem obce souvisí, při tvorbě Zpravodaje obce Veselá.

„Rádi bychom nechali vypracovat grafickou šablonu, do které se bude moci vkládat text. Její součástí by měl být název, drobné grafické motivy, barevnost a podobně. To je první věc, která nás nyní čeká. Také chceme nechat zpracovat blahopřání obce Veselá pro naše jubilanty, ve kterém míníme rozšířit text o konkrétní jména, aby bylo přání více osobní. V blízké době by se tu také měly objevit směrovníky. To bude další úkol, na kterém bude grafik-student pracovat,“ vysvětlila Jana Janíková.

Podle ní byla spolupráce se studenty UTB skvělá a věří, že stejně hladce půjde i při realizaci s vítězem Petrem Medveďem.

„Vedoucí ateliéru Grafický design Pavel Noga mi říkal, že vlastně popularizujeme jejich práci. Jednotný vizuální styl mají velká města, ale u menších obcí se až tak často neobjevuje. Za to, že to takto společně posouváme dál, jsou moc rádi,“ usmála se zastupitelka obce Veselá.

„Vždy říkám, že někdo to musí rozjet, aby se věci posunuly zase o něco dál,“ doplnil ji starosta Daniel Juřík