Jak hodnotíte rok 2009?

Pro velkou většinu z nás byl nesporně rok 2009 mezníkem, kdy jsme si tvrdě uvědomili realitu, přehodnotili své priority a byli donuceni přijmout fakt, že kdokoliv z nás může lehce a náhle přijít o cokoli. I o to, co vždy považoval za nezvratnou samozřejmost.

Poodhalme tedy, jak nahlíží vaše karty do nového roku.

Zlín má před sebou jasnou konjunkturu. Období, kdy konečně i my všichni nahlédneme za „oponu staveniště“ a střed Zlína dostane novou dominantu Kongresového centra. Přestože dokončení vidím teprve těsně před prvním sněhem, dostane nejen architektura Zlína, ale především život v něm zcela nové vzdělávací a kulturní možnosti, které po těžkém období recese všichni oceníme.

Začne se letos blýskat na lepší časy v oblasti financí?

Přestože se zdá, že je globální finanční krize ještě stále dobře zadrápkovaná nám všem pod kůží, už během května a června pocítíme naprostou jistotu, že nejhorší časy jsou za námi. Zlín se svým tradičně dobrým podnikatelským zázemím bude již v těchto měsících procitat, bude se dařit jak firmám, které krizi přestáli, tak i novým záměrům a pracovním pozicím. Opatrně jen, abychom v nastálé euforii nepřecenili své finanční možnosti a následně se nedostali do problémů, ve kterých by už opravdu krize prsty mít neměla.

Na podzim čekají také Zlín komunální volby. Můžeme při nich očekávat nějaké větší změny?

V komunálních volbách na nejvyšších pozicích radikální změny nevidím. Většina politiků bude mít možnost započaté plány v dalším období dokončit a tak si snad ještě i v následujícím období užijeme v pozici primátora něžnější pohlaví.

Začátkem loňského roku postihla Zlín nepříjemná událost – pád stromu v centru města. Vyhnou se roku 2010 podobné události?

Velkým katastrofám a tragediím se Zlín v tomto roce vyhne. Jen kolem Dřevnice vidím na počátku léta vlhčeji než je běžné, a proto si cennosti ze sklepů raději přeneste do poschodí.

Co sport ve Zlíně v novém roce?

Sportu ve Zlíně se bude opravdu dařit a na rozdíl od roku 2007, kdy jsem vyvěštila našim hokejistům „hubené časy“, v sezoně 2010 – 2011 absolutně zazáří, tak jim držme palce už od zítřka.

A v neposlední řadě, jak se bude dařit vztahům?

Všichni vstupujeme do roku, který bude skvělý pro začátek nových dlouhodobých vztahů. Ve Zlíně bude uzavřeno nejvíce sňatků za posledních sedm let. Většina dětí, které se v tomto roce narodí, bude obdařena zvláštním nadáním a mnohé z nich budou kolem roku 2040 ovlivňovat rozvoj Zlína. A protože svůj osudový talent má v rukou každý z nás, tak Vám moc přeji, abyste jej v roce 2010, který otvírá možnost začít znovu a s čistým štítem, i vy stoprocentně využili! Ať vše, čeho si ceníte, zůstane při vás.