Soutěž se skládala z části teoretické, kterou policisté a také dvě policistky splnili zpracováním znalostních testů, a části praktické, při které museli prokázat své dovednosti v jedné ze zlínských frekventovaných křižovatek.

Policisty hodnotila odborná komise. Ta posuzovala praktickou část podle pěti kritérií, mezi které patří jednotlivé pokyny a pohyb v křižovatce, vystupování během převzetí a předání stanoviště, přesnost a srozumitelnost pokynů, ústroj policisty a zohlednění celkové dopravní situace v křižovatce včetně řešení případných komplikací.

První místo vybojoval a zároveň obhájil loňské vítězství prap. Michal Kopřiva ze zlínského dopravního inspektorátu, který se společně s pprap. Michalem Horehleděm z dopravního inspektorátu v Uherském Hradišti v září zúčastní celorepublikového finále v Liberci.