Biologická olympiáda bývá celostátně organizována ve všech krajích současně. Její účastníci jsou úspěšnými řešiteli kol školních a okresních. V krajském kole musejí zpracovat úkoly, které pro ně připravili pracovníci z Akademie věd České republiky.

„Soutěž je hodně náročná. Přesahuje rámec středoškolského učiva. Je tedy pro studenty, kteří mají o přírodovědecké obory hlubší zájem,“ vysvětlil organizátor Otakar Rop.

Kromě teoretického testu jsou součástí olympiády praktické části. „Letos je zaměřena na téma Smrt jako součást života. Je založena na tom, co je predátorství, tedy co zvířata loví a čím se živí na úkor jiných,“ objasnil Rop. V jedné laboratoři poznávali studenti parazitismus hub nebo prvoky. V další učebně byla takzvaná poznávačka, kde museli určit patnáct druhů rostlin, živočichů a orgánů zvířat či stádií vývoje hmyzu.

Nejlépe umístěný Zdeněk Škrott se na olympiádu příliš nepřipravoval. „Naučit se na soutěž nejde, nevíte, co tam bude. Proto jsem s prvenstvím ani nepočítal, bylo to hodně náročné,“ sdělil Škrott, kterého čeká postup do celostátního kola.