Zlínský Dům dětí a mládeže začátkem školního roku dětem nabídl kromě jiného také kroužek keramiky nebo modelářský kroužek.