„Největší objem peněz, a to 28,3 milionu korun, půjde do oprav stávajících či budování nových sportovišť, hřišť a rekreačních areálů, kde patří i již zmíněné koupaliště, ve městě. Dalších 10,1 milionu korun počítáme na výdaje na rekonstrukci, modernizaci či větší opravy místních komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních zpevněných ploch. Výrazně, a to 4,88 milionu korun, hodláme investovat i do stavebních úprav budov a okolního zázemí využívaného místní základní školou. Dva miliony investujeme do elektroinstalace v dolní budově mateřské školy,“ uvedla starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Podle vedení města stojí za zmínku určitě i další částka 3,5 milionu korun, která je vyčleněna na rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového fondu města, a výdaje související s budováním a většími opravami vodovodů a kanalizací ve městě, které budou činit 1,6 milionu korun.

Schválili i nový úvěr

Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši zhruba 29,6 milionu korun a splátky dlouhodobých bankovních úvěrů ve výši 1,749 milionu korun pokryje vizovická radnice z finančních přebytků minulých let a z nově přijatého dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 21 milionů korun.

„Ten zastupitelé rovněž schválili na svém posledním zasedání. Dle propočtů by tak rezerva ze zůstatků na účtu města měla činit 6,799 milionu korun; ta bude zachována pro další, v rozpočtu zatím neplánované, výdaje,“ informovala Ivana Kopečná.

Schválením úvěru, dali vizovičtí zastupitelé zelenou i rekonstrukci místního koupaliště, které je uzavřeno a chátrá již od roku 2007, kdy mu skončila hygienická výjimka.

Na tuto investici, která se zatím odhaduje na zhruba 25 miliónů korun, si město vezme podle mluvčí radnice Ivany Kopečné bankovní úvěr. Částka úvěru, kterou si město půjčí od České spořitelny a.s., je 21 miliónů korun.

„Splácet začneme až v lednu příštího roku. Při velmi výhodné úrokové sazbě zaplatí město na úrocích celkem 2,435 milionu korun. Celková částka, kterou bude muset radnice během patnácti let uhradit, tak bude činit 23,435 milionu korun,“ přiblížila starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Koupaliště by rádi "zadotovali"

Pro náročnou a nákladnou opravu vizovického koupaliště však vedení města hledá stále možnosti, jak tuto významnou investici zafinancovat i z jiných zdrojů, mimo jiné se nabízí i dotační programy. Mezi nimi například dotační program Ministerstva pro místní rozvoj ČR, do kterého radnice zpracuje a pošle žádost o dotaci na obnovu koupaliště.

„Jde o dotaci z podpory a rozvoje regionů určenou na regeneraci brownfieldů. Konkrétně to jsou například místní veřejná sportoviště, tedy i koupaliště,“ popsala starostka. Žádost o dotaci radnice musí podat do 20. května 2020. Jestli byla úspěšná, se vedení města dozví pravděpodobně až o několik měsíců později.

„Pokud půjde vše podle plánu, tak areál, který bude mít plaveckou i relaxační část, včetně moderních vodních prvků pro nejmenší děti, by se mohl veřejnosti otevřít na začátku letní sezony 2021,“ uzavřela Ivana Kopečná.