„Díky finanční krizi se někteří členové zastupitelstva obávají menších příjmů z odvodu daní a nutnosti krýt větší schodek a chtějí proto hledat úspory,“ přiblížila starostka Alena Hanáková.

Na jednání zastupitelstva podle ní už padly i některé návrhy, kde by město mohlo ušetřit. „Mluvilo se mimo jiné o možnosti úspor v provozu Technických služeb, o variantě, zda nadále provozovat městské jesle nebo o krytí schodku prodejem nemovitostí,“ poznamenala Hanáková.

Vizovice letos dosud hospodaří s rozpočtovým provizoriem. „Rozpočet má ale vazby na žádosti o dotace a některé plánované investiční akce. Pokud se neschválí co nejdříve, mohl by to být problém,“ poznamenala Hanáková.

Vzhledem k různým zákonným lhůtám však vidí možnost nejdříve schválit upravený rozpočet v dubnu. „Reálně si myslím, že nejoptimističtější odhad schválení rozpočtu je v půlce příštího měsíce, byla bych ale ráda, pokud by se to povedlo do konce dubna,“ podotkla Hanáková.