„Celkem přišlo asi padesát lidí, z toho většina zastupitelů a úředníků radnice. Ostatních občanů z veřejnosti bylo tak osmnáct,“ sdělil místostarosta Jaroslav Burkart.

Příchozí vyslechli prezentace čtyř v současnosti zvažovaných návrhů, které chtějí ve třech případech místo kina postavit budovu s komerčním využitím, v jednom případě pouze zbořeniště sanovat a upravit celé centrum města.

„Občané se kladně vyjádřili právě k poslednímu návrhu. Někteří poukazovali na špatné řešení parkování pokud by například místo kina vznikl dům s obchody,“ podotkl místostarosta. Zazněly podle něj i připomínky, zda by nemohl vyrůst místo kina například domov pro seniory, který by postavilo město.

„Potíž je v tom, že varianty řešení bez nějakého dalšího investora, který by byl spojený s komerční aktivitou, by příliš zatížily rozpočet a peníze na ně by se hledaly složitě," míní místostarosta. Mrzí ho proto malé účasti lidí. „Bohužel se tak nemají zastupitelé při dalším rozhodování ohledně kina příliš o co opřít,“ dodal Burkart.