„Všem příchozím podáme informace o službách, které nabízíme, jako je například odlehčovací a pečovatelská služba. Prohlédnout si mohou také prostory našeho domova a náš dobročinný obchod," přiblížila program dne otevřených dveří sociální pracovnice Veronika Olejníková.

Senioři či jejich blízcí si podle jejích slov mohou domluvit se sociálními pracovníky donášku jídla domů, případně různé druhy pomoci třeba s osobní hygienou či úklidem domácnosti. „Pokud lidé, kteří pečují o osobu blízkou, mají zájem, mohou si u nás zapůjčit různé typy kompenzačních pomůcek," doplnila Olejníková.

Lidé, kterým není lhostejný osud seniorů se zdravotním postižením, mohou přispět na provoz zařízení vlastní prací. Nejedná se o nic časově ani fyzicky náročného. „Žádáme lidi o pomoc s výrobou okrasných věnců. Sejdeme se 10. října v budově nad knihkupectvím v centru města ve dvě hodiny odpoledne," upřesnila Olejníková.

Výtěžek z prodeje věnců bude investován do nákupu invalidních vozíků. Ty budou sloužit klientům Doteku. Lidé mohou do zařízení také přinést nepotřebné předměty z padesátých let, jako jsou například budíky, hračky, nábytek a podobně. Tradiční akcí, kterou pracovníci Doteku pořádají ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, je každoroční dobročinný bazar, ten se letos bude konat v prostorách univerzity na konci měsíce listopadu. (zoe)