„Regenerovat zeleň je určitě dobrý nápad. Je to osvěžení a zlepšení životního prostředí nejen pro obyvatele ulice, ale i okolí,“ řekl Jaroslav Baný, který v Růžové bydlí.

Vysazování stromů a keřů začne koncem září či začátkem října, až bude chladnější počasí. „Bude se také opravovat stávající trávník či kácet nevhodné dřeviny,“ řekla euromanažerka vizovické radnice Jana Kubíková.

Vysvětlila, že kolem sídliště zbudovaného v sedmdesátých letech si zeleň vysazovali jeho obyvatelé sami. Na některých místech jsou dřeviny nevhodně umístěné v blízkosti panelových domů a zasahují i do ochranných pásem inženýrských sítí. „U některých stromů se objevilo i silné prosychání hlavních větví,“ dodala Kubíková.

Náklady na připravovanou akci momentálně činí asi devět set tisíc korun. Z devadesáti procent budou zaplaceny z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí. Zbytek doplatí město.

(raš)