K obnově zámku přispěli více než 1,3 milionem korun dárci z místních firem i soukromníci. „Velkou zásluhu na obnově předmětů mají donátoři zámku Vizovice, kteří poskytují nemalé finanční částky a významně se tak podílejí na tom, že starým věcem vrací novou tvář,“ řekla Jana Pluhařová, kastelánka zámku.

Za posledních 12 let bylo na zámku ve Vizovicích restaurováno okolo 60 předmětů a uměleckých děl a nebylo to pouze za finance poskytnuté zřizovatelem Národního památkového ústavu, tedy Ministerstvem kultury ČR.

Významnou částkou 1 337 400 Kč přispěli dárci, kteří tímto způsobem podpořili obnovu čtyřiceti předmětů nebo uměleckořemeslných stavebních prvků. 

„Spíše než finančně jsme přispívali výpomocí, například při kurzu parketářů jsme zajišťovali stravování,“ řekla například zástupkyně Vizovické firmy Koma Modular.

Celkem bylo za 12 let restaurováno 22 obrazů, 11 sochařských děl a kamenných prvků, devět kusů nábytku (kabinetní skříně, mycí skříňka, gobelínové potahy, komoda atd.), tři osvětlovací tělesa, osm předmětů uměleckořemeslné výroby a několik nástěnných maleb. Opravena a restaurována byla v letech 2013 až 2015 také zámecká kaple.

STÁTNÍ ZÁMEK VIZOVICE

Zámeckou budovu nechal v polovině 18. století vystavět Heřman Hanibal z Blümegenu. Bohatě zařízené interiéry ve stylu baroko, rokoko, empír a biedermeier jsou vybaveny sbírkami porcelánu, orientálních předmětů i množstvím předmětů denní potřeby. 

Fotogalerie: Státní zámek Vizovice

Nejcennější sbírkou je rozsáhlá kolekce obrazů z 16. – 19. století se vzácným souborem děl nizozemského malířství a pracemi významných českých autorů. Působivý autenticky dochovaný interiér zámecké kaple je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigla, jehož sochy zdobí i celoročně přístupnou zahradu.