Obraz Latona a sedláci odborníci konzervovali kvůli přípravám rozsáhlé výstavy „Colorito. Benátské obrazy 16.–18.století z moravských a slezských sbírek“, kterou na podzim příštího roku chystá Moravská galerie v Brně. Rozměrný obraz Latona a sedláci bude v brněnském Místodržitelském paláci k vidění od 1. listopadu 2011. Od dubna 2012 jej zájemci budou moci obdivovat ve vizovickém zámku.

Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět olomoucký kanovník a pozdější biskup královéhradecký Heřman Hannibal z Blümengenu. Současně se zámkem byla založena zámecká zahrada ve francouzském stylu s plastikami předního brněnského sochaře Ondřeje Schweigla, který je autorem výzdoby působivého interiéru zámecké kaple Panny Marie Matky Dobré rady.

Na počátku 19. století přešlo panství příbuzenskou linií na rod Stillfriedů, kteří podle svých možností doplňovali obrazárnu, hlavně však její grafickou sbírku. Stillfriedové vlastnili vizovické panství do roku 1945. Po 2. světové válce přešel zámek do státní správy a od roku 1948 je přístupný veřejnosti.