Zástupci Ploštiny, Hornolidečska, Zálesí, Jižního Valašska, Vizovicka a Zlínska se radili o jednotném postupu k možnosti získání dotací na tento projekt z krajského Programu obnovy venkova. "Jde o vytvoření společného systému informovanosti turistů v dotčených městech a obcích. Jednali jsme i o zapojení dětí ze škol do tvorby specializovaných poznávacích okruhů a výukových programů," přiblížil předseda mikroregionu Ploština a starosta Vysokého Pole na Valašskokloboucku Josef Zicha.

Něco pro turisty
V okolních městech a obcích hřebene Vizovických vrchů plánují jejich zástupci různé poznávací okruhy stejně jako informační centra a dvory. Každý mikroregion zvlášť podá nyní kraji žádost o dotaci na informační tabule, které budou umístěné na křižovatkách a přístupových místech hřebene. Krajského radního pro kulturu a cestovní ruch Jindřicha Ondruše myšlenka společné turistické trasy zaujala. "Je to skvělý nápad. Zatraktivní místa, která se původně zdála být ve stínu známějších lokalit," komentoval Ondruš.