„Důvodem stěhování je zkvalitnění služeb, které jsou širokou veřejností hojně využívány. Do přízemí hotelu se přemístí agenda občanských průkazů a pasů, čímž dojde ke zlepšení její dostupnosti. Pracoviště matriky zůstává na původním místě,“ informoval tajemník vizovického městského úřadu Jaroslav Pavelka.

Do prostoru v kulturním domě, vzniklém po odboru správním, bude podle něj přemístěn odbor právní, který zajišťuje agendu s nižším počtem klientů předvolávaných zpravidla na konkrétní termín.

„Vzhledem k charakteru projednávaných záležitostí předpokládáme, že toto klidnější prostředí bude lidem lépe vyhovovat. Záměr na přestěhování pracovišť vznikl již v dřívější době, ale čekalo se na novou legislativu spojenou s vydáváním občanských průkazů,“ vysvětlil Pavelka. Náklady spojené se stěhováním a úpravami nábytku budou podle jeho slov hrazeny z rozpočtu na správu.

Přemístění úřadu je plánované v týdnu od 16. do 20. srpna 2010. „V pondělí 23. srpna pak bude s největší pravděpodobností zahájeno vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů již v nových prostorách,“ sdělil tajemník Pavelka.

Vyhrajte vstupenky na koupaliště do Otrokovic

Vyhrajte 10 x 2 celodenní vstupenky na Městské koupaliště v Otrokovicích, které je do soutěže poskytlo.

Více informací o koupališti a soutěži zde!