„Požadujeme, aby případný most řešící mimoúrovňové křížení s ulicí Lázeňskou byl veden tubusem, tedy uzavřenou trubicí a auta nerušila město. Silnici ve směru od Zlína pak požadujeme vést tunelem pod Janovou horou,“ řekl místostarosta Jaroslav Burkart.

Projekční firma, která má tyto připomínky zapracovat do plánu pro Ředitelství silnic a dálnic do konce roku, však prý už oznámila, že pokud by měl vést pod Janovou horou tunel, nebude asi možné udělat přímo u Vizovic z chystané komunikace sjezd.

„Nejbližší místo, kde by se tedy od nás dalo dostat na R49 by bylo v Pozděchově nebo Lípě, to je nejméně tři kilometry od města,“ sdělil místostarosta.

Chybějící vyústění by mohlo být podle místostarosty i vítanou variantou.

„Kamiony přijíždějící po rychlostní komunikaci by tak nesjížděly do centra a nevyužívaly například k tahu na Vsetín současnou silnici přes kopec Syrákov. Odbočovaly by patrně směrem na Vsetín až v Pozděchově,“ podotkl Burkart.

Na jednání zastupitelstva vystoupila také Věra Havlíková, iniciátorka petice za realizaci silnice a zástupci sdružení Vizovické vrchy – odpůrci silnice.

„Bojíme se, že město nebude prosazovat své požadavky dost tvrdě, protože nemá v územním plánu žádnou stavební uzávěru, která by byla pádným argumentem,“ uvedl předseda sdružení Pavel Pečeňa.

Zastupitelé také odsouhlasili zúžení části koridoru pro R49 na území Vizovic z 600 na 400 metrů.

„V průmyslových zónách směrem na Horní Lideč a na Zlín tak budou moci podniky volně hospodařit s majetkem v místech, která do něj spadala a kde nemohli dříve dělat žádné stavební úpravy,“ dodal místostarosta města Jaroslav Burkart.