Obec vlastní více než tříhektarový jabloňový sad. „Obhospodařujeme ho způsobem ekologického zemědělství. Díky tomu na něj získáváme dotace," říká starosta obce Libor Mana. „Na naše ovoce máme certifikát a prodáváme ho do Hostětína na mošt," pochlubil se.

V jednom roce díky dobré úrodě a lepším výkupním cenám přiteklo do obecní pokladny osmdesát tisíc korun jen za jablka. Stojí však za tím spousta práce. „Dvakrát do roka k nám chodí kontroly. Prověřují, zda ovoce chemicky neošetřujeme, prořezáváme staré větvě či sečeme nebo spásáme trávu," vysvětlil starosta.

Pozemek povětšinou udržují právě vypásáním ovcemi. To mají zajištěno smluvně s jedním chovatelem ovcí z obce Poteč. Ten podobné služby provozuje také v okolních vesnicích. Nejideálnější by podle starosty bylo, pokud by obec měla vlastní stádo třeba deseti ovcí.

V katastru je totiž řada pozemků, které se musí udržovat a toto by byl podle něj ideální způsob, jak to zajistit. Ušetřilo by se za benzin do sekaček a zároveň za mzdové náklady. V obci však chybí člověk, který by se chtěl o ovce starat.

„Musel by to být člověk, který má k ovcím vztah, ví, co zvířata potřebují a chtěl by to dělat," říká starosta.

Důraz kladou také na podporu turistického ruchu. Obec je členem mikroregionu i místní akční skupiny Ploština. V rámci společenství šesti obcí je díky programu Kola, kopyta, boty vytvořen naučný okruh, kde v každé z vesnic je například možné za skutečně symbolickou cenu zapůjčit kvalitní horské kolo a vrátit jej v půjčovně kterékoli ze zapojených obcí.

Okruh těchto šesti dědin tak umožňuje návštěvníkům poznat opravdové srdce mikroregionu Ploština. Lesními stezkami se dá také vystoupat na nedalekou horu Klášťov, a vychutnat si tak neopakovatelné výhledy do kraje.

Trasy jsou značeny a lemovány informačními panely s mapami a turistům jistě přijdou vhod také odpočívadla rozesetá v dostatečných vzdálenostech podél trasy.

Obec obhospodařuje také sto osm hektarů obecního lesa, přičemž asi šedesát hektarů v celkového počtu leží v katastru obce Mirošov. Lidem se radnice snaží pomoc, jak se dá, a tak umožňuje občanům samovýrobu palivového dřeva na topení.

„Jsme však obec, která je poměrně přestárlá," postěžoval si starosta.

„Senioři už často nemají zdravotní stav na to, aby si mohli sami v lese dřevo nachystat," vysvětlil.

Podle něj je zájem spíš mezi mladšími, ale těch není zas tolik a navíc tráví spoustu času v práci nebo mimo domov. Proto obec také nabízí prodej dřeva už vytěženého a zpracovaného. Do jeho konečné ceny se však už promítají náklady na stroje a pracovníky, kteří práci odvedou.

V obci působí jediný občanský spolek, a sice sbor dobrovolných hasičů. Ten čítá téměř čtyřicet členů, z toho zhruba polovinu aktivních. Ti se také starají o kulturní život v obci.

Pořádají ples, fašanky, dětský den, stavění i kácení máje, mikulášskou nadílku, rozsvěcování vánočního stromu a před Velikonocemi se chodí tzv. „na klepačku".

„Pravidelně se také zúčastňujeme okrskové soutěže požárního sportu," pochlubil se za hasiče jejich místostarosta Pavel Remeš. O jejich úspěších svědčí množství trofejí a pohárů vystavených v místním kulturním domě. Tam je také umístěno impozantní hasičské muzeum s historickou technikou.

Z občanské vybavenosti lze v obci nalézt hospodu, obchod, zmiňovaný kulturní dům, knihovnu s dětským koutkem i klubovnou, kde se pravidelně schází senioři, dětské i fotbalové hřiště, tréninkovou plochu pro hasiče či venkovní kulturní areál.

„Pravidelně pořádáme turnaj v malé kopané, kterému říkáme Lhotsan cup," řekl jeden z místních pro fotbal zapálených občanů Luboš Kalík. „Zahrát si přijde dvanáct šestičlenných mužstev z širokého okolí a i mezi diváky je tento turnaj velmi oblíbený," dodal.

Za prací většina místních dojíždí do nedalekých Drnovic. Školu mohou děti navštěvovat ve Vlachovicích, ale z důvodu lepšího autobusového spojení jezdí hlavně do Valašských Klobouk.

Zajímavostí je také to, že Vlachova Lhota udržuje partnerství s obcemi ze Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska. Pravidelně se navštěvují, vyměňují si zkušenosti a pořádají společně sportovní, kulturní a gastronomické akce. Na nudu a nedostatek kulturního vyžití si tedy obyvatelé této malé vesnice rozhodně nemohou stěžovat.

Vlachova Lhota v číslech

1412 – Označuje letopočet první písemné zmínky o obci, kdy se ještě jmenovala Rankova Lhota.

382 – Je rozloha katastru obce v hektarech.

44 – Je číslo popisné roubeného stavení, jedné z nejstarších budov v obci.

4 – Je počet občanů ve vesnici, kteří jsou nezaměstnaní. Nezaměstnanost v obci je tady jedna z nejnižších na Valašsku.

1924 – Rok založení místního sboru dobrovolných hasičů, do té doby byl nejbližší sbor ve Vlachovicích.

Zajímavosti z Vlachovy Lhoty

- Mezi slavné rodáky patří bývalý anglický letec z 2. sv. války Alois Dubec, protifašistický odbojář a řídicí učitel Stanislav Janeček, popravený nacisty společně s dalším odbojářem Josefem Bětíkem 
v roce 1942, nebo Jiří Lintner, který se jako lékař zúčastnil bojů u Tobrúku i El-Alamejnu.
- Nejstaršími občany obce jsou dvaadevadesátiletá Julie Kořenková a jednadevadesátiletý František Pacík.
- V obci se traduje pověst, že na nedalekém bývalém rybníku došlo k velké tragédii, když se pod saněmi taženými koňmi, které tudy projížděly, se svatebčany prolomil led a celá svatba se utopila v rybníce.
- Obec se rozprostírá na kopci a není ze žádné strany uchráněna před rozmary počasí, takže podnebí je zde vcelku drsné.

ROMAN BUČEK