Na jaře otevřou v obci muzeum zaměřené na život v obci na přelomu 19. a 20. století

„Zakoupili jsme starou usedlost, která byla neobývaná. Zhodnotili jsme ji jako vhodnou pro muzeum. Vybírali jsme objekt, který by vyhovoval jak architektonicky, tak i finančně. Což se podařilo," informoval starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák.

„Místní sdružení Dokopy a Přátelé historie Vlachovska již více než 5 let sbírají a zachraňují zdejší staré fotografie, cenné dokumenty a různé zajímavé historické předměty. Ty bylo potřeba někde uchovat a vystavit. Objekt jsme odkoupili zhruba před rokem a půl," informoval místostarosta Vlachovic Radek Fryzelka.

„Na rekonstrukci usedlosti se nám podařilo sehnat finance z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Poté se začalo s opravami domu, kde by mělo vzniknout Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska.

Nyní je to jen zrekonstruované stavebně. Teď nás čeká usedlost vybavit. Kuchyni, izbu i komoru vybavíme postaru. Nábytkem a předměty, které se nám podařilo zachránit. Hlavní expozice o historii a místních jihovalašských tradicích bude ve chlévě a na půdě," popisuje plány do budoucna Fryzelka. Obytné prostory mají být zařízené dle starého řádu tak, jako by se zde zastavil čas na přelomu 19. a 20. století.

Živé akce v muzeu

Najdete zde historický nábytek z dob dětství našich prababiček, kachlová kamna i vůni dřeva v interiéru. Raritou usedlosti je dochovaná klenutá dřevěná komora.

„Chceme, aby naše muzeum nebylo uzavřeným neživým objektem, ale aby část usedlosti žila a podporovala zdejší folklor a každodenní život občanů. Naše aktivní ženy, děti nebo členové místního souboru se zde například mohou setkávat při předení na kolovrátcích, odpočinout, při zpěvu našich lidových písní, při zdobení perníků, nebo třeba i pečení něčeho dobrého na starých kachlových kamnech," popisuje a těší se místostarosta.

„Na půdě chalupy představíme různá témata, která se týkají vlachovské lidové kultury. Například předměty, které máme spojené se zdejšími řemesly, nebo tradicemi a zvyky v roce," uvedl Fryzelka. Podle něj jde o zvyklosti spojené s pasením dobytka, slavením zdejších svátků nebo například s vlachovskými čerty.

„Samozřejmě vše s popisem, aby člověk věděl, proč to tady je a v čem je to zajímavé. Jedná se o určité zhmotnění významného etnografického díla místního oblíbeného faráře Matýska, který zde působil před 50 lety a který zapsal koloběh zanikajícího původního lidového valašského způsobu života a tradic v naší obci," doplnil místostarosta.

Tisíce let staré vykopávky

K obytným prostorům přiléhá chlév, který se také zrekonstruoval. „Každá vitrínka bude na nějaké téma. Bude zde umístěný i projektor, který bude promítat historické fotografie z obce," konstatoval člen Přátel historie Vlachovska Stanislav Maček. V kamenných chlévských žlabech za sklem budou umístěny nejstarší archeologické vykopávky ze zdejších archeologických nalezišť z pohřebiště lidu popelnicových polí, vlachovického zaniklého „kaštýla" nebo místního zaniklého hrádku. Za hlavním objektem stojí stodola, kde budou umístěny nejstarší místní dochované zemědělské nástroje a vybavení.

„Rádi bychom, aby bylo muzeum otevřené každý den, ale to se bude odvíjet podle zájmu a naší šikovnosti," odkrývá plány Fryzelka.

Slavnostní otevření je naplánované na jaro 2016. Hlavní budova s pozemky vyšla na dvě stě padesát tisíc korun. Rekonstrukce poté na dva miliony, z nichž velkou část pokryly evropské dotace.

DENISA SPURNÁ