Na semaforu bliká červená, výstraha cinká ostošest, přesto lidé přes trať přebíhají. 

Lidé si zvykli červená světla i zvukovou výstrahu ignorovat a přecházejí i přes blikající signalizaci.

„Je vidět až do nástupní stanice, takže je zřejmé, zda vlak ve stanici stojí, nebo ne. Do dálky je vidět i na druhou stranu,“ vysvětlila Marie Zuzaníková ze Zlína důvod, proč porušila předpis a vstoupila na koleje.

„Signalizace je tu aktivní dlouho a vlak stejně neprojede,“ přidala se Jarmila Ticháčková, která do Zlína dojíždí za prací a v ranní hodině šetří každou minutu.

Svého přestupku si je vědom i důchodce Kamil Malý.

„U trati mě zastavili policisté a chtěli mě pokutovat za to, že jsem vstoupil na železniční přejezd, když blikala světla a zvonila výstraha,“ zmínil. 

„Já samozřejmě vím, že přecházet nemám. Ale oni také vědí, že vlak nepojede, že si drezína řadí vagony. A my tady máme všichni stát jak ovce a naprosto zbytečně čekat,“ uvedl rozčileně důchodce.

JE TO PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

„Pan Malý porušil dopravní předpis a ještě tím dal špatný příklad třídě malých dětí z mateřské školky,“ vysvětlil policista.

Během doby, kdy policisté kárali seniora, přešly přes přechod další desítky lidí. Z pohledu policie je ale situace jednoznačná.

„Porušení výše uvedeného je přestupkem, za který hrozí pokuta příkazem na místě do 2000 Kč, ve správním řízení pak od 1500 do 2500 korun,“ uvedl tiskový mluvčí městské policie Pavel Janík.

Chodec smí v tomto případě přejít pouze se souhlasem pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy.

„Tento přechod vnímáme z hlediska provozu i bezpečnosti jako problematický a chystáme podnět na správu železnic, aby došlo k jeho lepšímu zabezpečení,“ připustil radní Josef Novák, do jehož kompetencí patří doprava.

Pravda je, že někteří lidé zde přecházejí i v době, kdy za aktivní výstrahy následně vlak projede.

Za správu železnic uvedl Marek Illiaš z tiskového oddělení, že uzavření přechodu vždy souvisí s provozováním vlakové dopravy a není způsobeno nesprávnou činností nebo poruchou zabezpečovacího zařízení.

„Souběžně s přechodem je navíc vybudován nadjezd s chodníky po obou stranách komunikace,  a proto je tento přechod v podstatě nadbytečný a slouží pouze k ulehčení přechodu přes kolejiště v této lokalitě,“ vysvětlil Illiaš.

Doporučil Zlíňanům, aby chodci v případě činnosti výstrahy používali pro přechod kolejí tento nadjezd.

„Je jednoznačně patrné, že tento úředník ve Zlíně nikdy nebyl a neví, o čem mluví. Na nadjezd se přece nelze z tohoto místa dostat,“ smála se ale Jarmila Ticháčková.

PŘECHOD NAHRADÍ LÁVKA

Podle Illiaše bude v rámci připravované stavby Modernizace a elektrizace trati Otrokovice–Vizovice tento přechod dokonce zrušen a nahradí ho samostatná lávka pro pěší.

„Zahájení realizace této stavby se předpokládá v roce 2020,“ dodal a následně se pokusil vysvětlit, že ke zdánlivě  delšímu uzavření dotčeného přejezdu jednoznačně dochází při posunu vagonů a dále při křižování vlaků ve stanici.

Dopravní zaměstnanci v rámci urychlení daného úkonu a zkrácení doby uzavření přejezdu neprojedou posunujícím dílem celou

cestu až za přejezd, ale posunují pouze za příslušnou výhybku, čímž může být v účastnících silničního provozu a chodců vyvolán mylný dojem, že přejezd je uzavřen zbytečně, protože žádný vlak neprojel.

Marek Illiaš ale ujišťuje, že výpravčí ve stanici Zlín-střed budou poučeni, aby při křižování vlaků přistupovali k uzavírání daného přejezdu citlivě.