S první etapou stavby odkanalizování Tlumačova, která v celkovém objemu představuje investici za sto milionů korun, začali dělníci včera. Zahrnuje výstavbu čerpacích stanic na ulici Dolní a Skály.

„Nejdříve bude projekt sloužit obyvatelům lokality Metlov, jižní části ulice Dolní, Zemskému hřebčinci a západní části zástavby na Skalách. Termín dokončení je plánován na konec listopadu,“ přiblížil starosta Jaroslav Ševela.

Hned po dokončení první části se chystá radnice napojit na přečerpávání odpadu dalších padesát procent obyvatel v obci. „Poslední, třetí etapou, by měla potom projít severní část Tlumačova, na kterou však ještě musíme sehnat finanční prostředky,“ prozradil starosta

Kompletní články nadete v tištěném vydání Zlínského deníku