Cena za kubík vody se od ledna zvýší o 22,13 korun. Letos lidé platí za vodné a stočné 94,44 koruny za jeden kubík.

„K navýšení ceny vodného a stočného došlo především vlivem skokového nárůstu nákladů jako jsou energie, chemikálie, stavební práce, materiály a další,“ vysvětlila Bártová.

Výroba Lentilek ve Sfinxu.
Více cukrovinek. Holešovský Sfinx rozšiřuje výrobu a přijme nové zaměstnance

Společnost zásobuje pitnou vodou téměř dvě stě tisíc obyvatel Zlínského kraje. V oblasti odkanalizování odpadních vod poskytuje služby pro 146 973 obyvatel v celém regionu.

Měsíční nárůst o 234 korun

Průměrná denní spotřeba pitné vody na obyvatele Zlínského regionu v roce 2021 byla 87 litrů. Pokud cena v roce 2023 vzroste o 23,4 procenta, cena za kubík by stoupla proti letošku o 22,13 Kč. Čtyřčlenné domácnosti se tak zvýší měsíční náklady o 234 Kč a roční o 2 811 Kč.

Od ledna zaplatí lidé v regionu za vodné 59,64 korun a za stočné 56,93 korun včetně DPH, tedy celkem 116, 57 korun.

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru ve Zlíně, 27. listopadu 2022.
Hledá se nejkrásnější vánoční strom v kraji a celé republice

Letošní průměrná cena vody v ČR je 97,53 Kč za kubík. V roce 2021 to bylo 93,18 Kč. Od příštího roku se očekává nárůst cen za vodné a stočné v porovnání s letošním celostátním průměrem zhruba o dvacet procent. K tak vysokému meziročnímu nárůstu cen vody přitom došlo naposledy mezi roky 1992 a 1993, kdy se zvýšily ceny vodného a stočného v průměru o více než 13 korun.

Místo Moravské vodárenské nově Vodárna Zlín

Na Zlínsku funguje takzvaný provozní model, ve kterém se Vodovody a kanalizace Zlín starají o infrastrukturu, ale provozuje ji Vodárna Zlín. Ta nahradila od 1.července letošního roku původního provozovatele pro region, a to Moravskou vodárenskou. Od ní získala část obchodního závodu sloužícího k provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku.

Společnost provozuje celkem sedm úpraven vod, 104 vodojemů,13 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 1 129 km vodovodních a 765 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží dvě zákaznická centra, ve Zlíně a Slavičíně.