Letošní oslava armádního svátku ve Zlínském kraji se uskutečnila ve sportovním centru na napajedelském náměstí. Kromě zástupců vojska se jí jako hosté zúčastnili také regionální politikové a ředitelé bezpečnostních složek.

„Pro vojáky je to velký svátek. Jednak můžeme zhodnotit činnost armády, poděkovat veteránům i členům aktivních záloh a také jej využít pro přátelské poděkování a potvrzení skutečné spolupráce s bezpečnostními složkami a krajským úřadem,“ uvedl ředitel krajského vojenského velitelství (KVV) Radek Henner.

Po krátkém uvítání došlo na jmenování příslušníků aktivních záloh do vyšších hodností, udělení medailí i povolení k nošení vojenského stejnokroje. Děkovný list z rukou ředitele krajského vojenského velitelství plukovníka Radka Hennera přebrali náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš, ředitel městské policie Zlín Milan Kladníček a krajský policejní ředitel Bedřich Koutný.

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák obdržel od vojenského sdružení rehabilitovaných a výsadkových veteránů dvě medaile.

„Je to poděkování za to, že práci armády oceňuji a že ji podporuji. Tohoto gesta si velmi vážím,“ reagoval hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Zlínský kraj má podle slov ředitele KVV Radka Hennera velkou výhodu.

„Náš hejtman má nejvyšší hodnost ze všech hejtmanů v České republice, je podplukovník a pravděpodobně také proto má k vojsku kladný vztah,“ usmál se plukovník Henner.

Příslušníci státní správy a samosprávy si vyměnili zkušenosti a navrhli další možné formy spolupráce při řešení krizových situací. Čas zbyl také na soutěže a zábavu.

Na okraj:Den armády

Často slýchávám pochybovačné řeči o tom, zda by armáda dokázala Českou republiku v případě ohrožení ubránit. Hovoří se o kondici vojáků, špatné technice, nekompetentních velitelích. Nerada tyto řeči poslouchám. Většina z těchto nactiutrhačů totiž neměla možnost se s vojáky nikdy setkat. Neviděla jejich přípravu. Nepoznala je osobně.

Již dříve jsem měla možnost poznat se s účastníky cvičení aktivních záloh, kdy v mrazivých nocích překonávali terén mezi Ploštinou a Zlínem. Dobrovolně, ve svém volném čase. Když jsem dostala pozvání zúčastnit se oslav Dne obranných sil, přijala jsem jej s radostí. Znamenalo to pro mne příležitost setkat se s řadou dalších příjemných mužů a žen v uniformách.

Nejsou to nudní, suchopární lidé, kteří se pro toto povolání rozhodli z nedostatku jiných příležitostí. Jsou to milí, inteligentní a přátelští. Uznávají řád a disciplínu, která v běžném životě téměř vymizela. Mají odvahu. Během výcviku si sáhnou často až dno svých fyzických i psychických sil. A co se týká krajského vojenského velitelství, nemůže podle mne být v lepších rukou. U jeho ředitele jsem se sama přesvědčila o tom, že je to inteligentní, příjemný a spolehlivý člověk, který drží slovo. Slovo důstojníka.