„V této první fázi se jedná o opravu, úpravu a obnovení funkčnosti stávajícího oplocení v úsecích bývalého plotu, které budou dále využity," uvedl Jan Šulc z Generálního štábu Armády ČR.

V druhé fázi, po nezbytných jednáních, bude výstavba dočasné oplocenky pokračovat vně původního areálu v úsecích ohraničujících výbuchy zasažené prostory. Stavba plotu by měla být hotova koncem ledna.

„Úkolem vojáků je poskytnout pracovníkům státního podniku Vojenské lesy a statky součinnost především při pyrotechnickém zabezpečení v průběhu výstavby a při pročišťování terénu od náletových dřevin," dodal.