Volič v komunálních volbách nemá k dispozici jen jeden hlas. Rozdá přesně tolik hlasů, kolik je v obvodě kandidátů

Již tento pátek se otevřou volební místnosti a na konci volebního víkendu už bude jasné, kteří zástupci obsadí židle obecních zastupitelstev.

Voliči i politici mají ještě v živé paměti nedávné volby do sněmovny, které přinesly nejedno překvapení – ať už v podobě nových uskupením, která se do parlamentu probojovala, anebo „kroužkovací revolucí“, díky níž „přeskákal“ rekordní počet kandidátů ze spodních příček hlasovacích lístků. O tom, jaké budou volby do zastupitelstev, ovšem rozhodnou nejen přání voličů, ale i způsob, jakým budou hlasovat. A právě ten se od květnových voleb výrazně odlišuje. A zdaleka nejen tím, že místo kroužků se tentokrát bude hlasování odehrávat prostřednictvím křížků. V čem tedy spočívají hlavní rozdíly?

Především: volič v komunálních volbách nemá k dispozici jen jeden hlas pro konkrétní politickou stranu. Rozdá přesně tolik hlasů, kolik je v daném obvodě kandidátů. V naprosté většině případů volí lidé v jednom volebním obvodě. Pokud tedy v obci zasedá třeba dvacetičlenné zastupitelstvo, rozdává volič dvacet hlasů. Pokud má obvodů více, platí to samé v každém z nich.

Volič si může vybrat hned ze tří způsobů, jakým vyplní hlasovací lístek. První možností je, že zaškrtne jednu politickou stranu. „Všechny jeho hlasy pak půjdou ve prospěch tohoto politického uskupení. Hlasování voliče bude v podstatě úplně stejné, jako kdyby zakřížkoval všechny kandidáty na kandidátní listině této strany odshora dolů,“ vysvětluje základy volební matematiky politolog Tomáš Lebeda.

Další možností jak volit je rozložení hlasů mezi kandidáty více stran. Hlasující tedy může vpisovat na lístek křížky u jednotlivých kandidátů, třeba podle svých sympatií. Nabízí se ovšem ještě třetí způsob, který znamená kombinaci obou předchozích – tedy že volič označí jednu politickou stranu, ale zároveň také kandidáty jiných partají.

Na první pohled se tedy zdá, že na podzim budeme moci mnohem méně hledět na stranické tričko toho kterého kandidáta a hlasovat podle toho, která osobnost je nám sympatická či které důvěřujeme. Stejně tak se zdá, že i politiky „zezdola“ by mohly křížky posunout výš. To je svým způsobem pravda, odborníci na volební systémy však upozorňují na to, že volební skutečnost tak průzračně jednoduchá zdaleka není.

„U nás vznikl mezi lidmi mylný dojem, že pokud hlasuji napříč politickými stranami, znamená to v praxi, že volím jen konkrétní jména. Ve skutečnosti tomu tak není – zakřížkuji-li kandidáta, dávám tím především hlas straně, na jejíž listině se kandidát uchází o hlasy voličů. To znamená, že i když například vyberu dvě jména z dolní poloviny kandidátní listiny, dávám tím dva hlasy příslušné straně, které tím v první řadě pomáhám k většímu úspěchu a která získá určitý počet mandátů. Jiná otázka je, kdo křesla v zastupitelstvu nakonec skutečně obsadí,“ upozorňuje Lebeda.

Pokud dostanou kandidáti dostatečný počet křížků, mohou se posunout na kandidátce směrem nahoru. Potřebují k tomu ovšem nemalou podporu. „Aby se kandidát mohl posunout z jakéhokoli místa směrem vzhůru, musí získat alespoň o deset procent hlasů více, než je průměrný počet hlasů na kandidátní listině. Průměr se přitom vypočítává ze všech hlasů, které dostane strana jako celek,“ objasňuje komunální počty politolog.

Největší možnost ovlivnit posuny na kandidátkách mají lidé v malých vesničkách, ale také v menších městských obvodech. To znamená, že voliči, kteří dvěma tahy propisky chtějí pomoci svému oblíbenci, mají mnohem větší šanci na úspěch třeba v Olomouci, kde budou své politiky do pětačtyřicetičlenného zastupitelstva vybírat v pěti volebních obvodech po devíti kandidátech. Naopak například ve Zlíně, který sám o sobě tvoří jeden velký volební obvod, by museli voliči toužící upravit pořadí kandidátních listin po svém mnohem více „zabrat“.

Preferenční hlasy tak mohou, či nemusejí sehrát svou roli. Rozluštění nevyzpytatelného hlasovacího rébusu bude plně v rukou voličů. Ti mohou pomoci svému oblíbenci, pokud bude dostatečný počet ostatních hlasujících křížkovat stejně jako oni. Nastat ale může i opačný případ. „Hlasováním pro svého kandidáta mohou přispět například ke zvolení lídra kandidátní listiny, kterého volit nechtěli,“ dodává Lebeda.

Charakter komunálních voleb

Smyslem komunální politiky je zastupování občanů na té nejnižší úrovni, to znamená v prostředí, ve kterém občan tráví nejvíce času. Proto je velice důležité, aby věnoval patřičnou pozornost tomu, koho volí, a našel si takovou politickou reprezentaci, která se bude blížit jeho představám o tom, jak by obec nebo město měly fungovat.

Kandidáti jsou vystaveni větší kontrole a pozornosti

Z toho důvodu mají také komunální volby zcela odlišný charakter od voleb do Poslanecké sněmovny. Voliči si totiž mnohem více všímají konkrétních osobností na kandidátkách.

Personalizace voleb je ještě silnější na malých městech a vesnicích a jednotliví kandidáti jsou vystaveni mnohem větší pozornosti a kontrole. Kontrola může být účinnější, protože lidé své zastupitele potkávají každý den. Právě v tom spatřuji hlavní rozdíl mezi komunálními a ostatními typy voleb.

Deník radí, jak hlasovat

Deset odpovědí na deset nejčastějších otázek ohledně říjnových komunálních voleb

1. Kdy přesně se letošní komunální volby konají?
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech. V pátek 15. října 2010 od čtrnácti do dvaadvaceti hodin a o den později v sobotu 16. října od osmi do čtrnácti hodin. Na některých místech budou moci voliči hlasovat i ve volbách do Senátu. Pro toto hlasování platí stejný čas.

2. Kdo všechno může jít v mé obci k volbám?
Každý, kdo je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu a alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně osmnácti let. Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky. K volebním urnám mohou přijít i občané členského státu Evropské unie, kteří mají v obci trvalé bydliště. Tito voliči ovšem mají právo volit jen v případě, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Žádost mohou podat do 13. října 2010 šestnácti hodin.

3. Jak a kdy se dozvím, kam mám jít vlastně volit?
Starosta vaší obce má povinnost informovat vás o době a místě konání voleb prostřednictvím svého oznámení nejpozději patnáct dnů před volbami, tedy 30. září. Pokud je u vás více volebních okrsků, starosta uvede, které části obce patří do kterého okrsku, a oznámení zveřejní na území každého z nich, včetně adres volebních místností.

4. Co si určitě nesmím doma zapomenout?
Určitě si překontrolujte, zda jste si s sebou vzali potřebné doklady a zda jsou platné! Pokud se totiž neprokážete volební komisi občanským průkazem nebo platným cestovním pasem (popřípadě diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem), žádné přemlouvání nepomůže a přijdete zbytečně o možnost se voleb zúčastnit.

5. Jak získám hlasovací lístky?
Hlasovací lístky by vám měly přijít do schránky nejpozději tři dny před volbami, tedy 12. října. Pokud se přesto stane, že lístek z nějakého důvodu nemáte, nebo ho omylem poškodíte či ztratíte, můžete požádat komisi o nový.

6. Musím jít při volbách za plentu?
Ano. Poté, co od komisařů dostanete úřední obálku, případně hlasovacích lístky, musíte vstoupit do prostoru za plentou, který je určený k úpravě hlasovacích lístků. Jinak vám komisaři neumožní hlasovat.

7. Jak mám správně vyplnit hlasovací lístek?
• První možností je označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Pozor, pokud byste tímto způsobem označili více než jednu stranu, byl by váš hlas neplatný.
• Lze také označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše jich však může být tolik, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva si přečtete v záhlaví hlasovacího lístku. Je třeba si pohlídat, abyste v tomto případě omylem neoznačili více kandidátů, než má zastupitelstvo členů, jinak váš hlas nebude platný.
• Anebo můžete oba způsoby popsané v předchozích bodech kombinovat. Můžete označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasujete, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě dáte hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Pro názornost malý příklad: Pokud má být zvoleno například jedenáct členů zastupitelstva a vy označíte volební stranu s jedenácti kandidáty a kromě toho pět kandidátů ze sloupců dalších stran, získá vámi označená strana šest hlasů pro kandidáty na prvních šesti místech.

8. Jak vypadá správný postup při hlasování?
Je to jednoduché: úřední obálku s vyplněným hlasovacím lístkem vhodíte před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení není přípustné. Jiný volič může být za plentou a hodit obálku do urny jen v případě, pokud hlasující nemůže sám upravit hlasovací lístek kvůli tělesné vadě nebo nemůže číst či psát.

9. Co mám dělat, když chci volit, ale nemohu (třeba kvůli nemoci) k volbám přijít?
Můžete požádat obecní úřad (nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o možnost hlasovat mimo volební místnost. Volební komise pak za vámi vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

10. V parlamentních volbách bylo možné hlasovat na volební průkaz. Je to možné i v těchto volbách?
Nikoli. V případě komunálních voleb zákon takovou možnost nepřipouští.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
Zde vás budeme v průběhu dne informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech z regionu a hlavně vám nabídneme různé soutěže.

Aktuální témata Zlínského deníku:

DOPRAVNÍ SERVIS
Veškeré informace týkající se osobní i veřejné dopravy a cyklostezek v regionu.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Vše ohledně voleb, které proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010.

MÁME RÁDI KACHNY
Nepravidelná rubrika pravidelně plná neuvěřitelných zpráv.

BLOG ŘEDITELE MĚSTSKÉHO DIVADLA
Petr Michálek nově bloguje každé pondělí.

DENÍK ZLÍŇÁKA
(Ne)oficiální blog reportérů Zlínského deníku o dění v regionu i mimo něj.