HALENKOVICE 

Obec je obklopená lesy, nachází se na stráních a v údolích výběžků Chřibů 4 km od Napajedel. Žije tam 1891 lidí. O její rozlehlosti svědčí i staré
pořekadlo: „Kdo chce vidět Vídeň, musí chodit týden. Kdo chce vidět Halenkovice, musí chodit tři měsíce.

SLUŠOVICE 

Slušovice leží v mírné pahorkatině v oblasti severních svahů Vizovické vrchoviny a pod jižními výběžky Hostýnských vrchů, v údolí řeky Dřevnice a jejího přítoku Všeminky, 5 kilometrů severozápadně od Vizovic na Zlínsku. První písemná zmínka o Slušovicích (Sluschowicz) pochází z 20. srpna 1261. Mezi historické památky města Slušovice patří kostel Narození sv. Jana Křtitele, který byl postaven před 200 lety. Roku 1952 bylo založeno jednotné zemědělské družstvo, 25. února 1963 se jeho nejmladším předsedou stal František Čuba.

V polovině sedmdesátých let už hospodařilo na území 17 obcí okresu. Rozvoj zemědělského družstva přinesl Slušovicím také novou výstavbu: hřiště, přístavbu školy, novou mateřskou školu, letiště, zdravotní a nákupní středisko. V srpnu 1981 zde byla prvním závodem slavnostně otevřena dostihová dráha. V současné době je to jediná dostihová dráha s klopenými oblouky v Česku. Mezi osobnosti Slušovic řadí město spisovatele Miloslava J. Sousedíka, legionáře Eduarda Maršálka, dlouholetého kronikáře a spoluzakladatele Vlastivědného spolku Aloise Kapustu, který sespolečně s Jaromírem Drápalem podílel na shromažďování dokumentů, fotografií a faktů o Slušovicích.