Kašava se rozkládá v oblasti Západních Karpat, v údolí řeky Dřevnice. Žije v ní necelá tisícovka obyvatel. V roce 2013 tam byla vybudována naučná stezka a byly zrenovovány některé studánky. V roce 2016 se obec stala vítězem celostátního kola soutěže Vesnice roku. Letos také zaujala evropskou komisi, obec se totiž vlivem úspěchu v soutěži katapultovala do evropského kola.

V obci funguje farnost, školka i škola, knihovna, řada sportovních organizací, klub seniorů, dobrovolní hasiči nebo mimo jiné i myslivci. 

Obec Želechovice nad Dřevnicí se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m, 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů. V obci žijí necelé dvě tisícovky obyvatel. 

První zmínka o obci se váže k roku 1261, kdy byl založen cisterciácký klášter Rosa Mariae ve Vizovicích, též zvaný Smilheim, a tehdejší majitel Želechovic Vilém z Hustopečí klášteru daroval jejich východní část. V obci se nachází základní škola s tělocvičnou a sportovištěm, mateřská škola, pošta, obvodní lékaři pro děti i dospělé, zubní ordinace, obecní úřad, knihovna, síť drobných obchodů a živností, sokolovna, katolický a evangelický hřbitov.