Obec Machová se nachází při severozápadní hranici okresu Zlín, necelé čtyři kilometry východně od Tlumačova a přes pět kilometrů severně od Otrokovic. Svou polohou se řadí ke kraji Haná. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1397. V tomto období byla součástí količínského panství a zapsána byla Ježkovi (Janovi) a Zdeňku Šternberkům na Lukově. Od té doby byla spojena s holešovským panstvím, protože Šternberkům patřila tehdy mimo jiné polovina Holešova.

Machová zůstala při holešovském panství (poté okrese) až do roku 1942, kdy byl okres Holešov zrušen. Zřízen byl okresní úřad Kroměříž, do jehož působnosti byla obec začleněna. Po druhé světové válce byla obec přičleněna ke Zlínu.