NEUBUZ 

Neubuz se nachází 5 km od Vizovic a 16 km od Zlína. Leží v krásném malebném údolí s protékajícím potokem Všeminkou. První písemná zmínka vztahující se k obci Neubuz je z roku 1373, další podoba názvu je z roku 1407 Newbuz, v roce 1447 se zachoval název v podobě Nebuz. Jedna z pověstí říká, že tudy
jakýsi panovník v dávných dobách chodil bosý, tedy neobut, a odtud se vzal název Neobuz (nářečně) a posléze Neubuz.

V obci je cca 150 rodinných domů, ve kterých žije 460 obyvatel. Neubuz je svým položením obec typicky valašská, s nářečím valašským. Každoročně se zde v předvánočním období koná výstava betlémů, na jaře pak pouť. Nejstarším místním spolkem je sbor dobrovolných hasičů, který byl založen už v roce 1938. Je zde také aktivní myslivecké sdružení. V areálu Moštárny je fotbalové hřiště, kde FC Neubuz hraje zápasy III. fotbalové třídy. Nejmladším, velmi
aktivním spolkem, je Komunitní škola SOVA.

Dne 18. listopadu 1997 byl obci Neubuz Poslaneckou sněmovnou PČR udělen znak a prapor. V obci působí také několik firem známých v celém regionu.

PETRŮVKA 

Obec Petrůvka s přibližně 335 obyvateli leží na kopci mezi městy Slavičín a Luhačovice v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Nabízí nádherný výhled na okolní krajinu. V zimě je kopec od Luhačovic neoblíbeným úsekem pro zaměstnance údržby silnic a někdy stezkou odvahy pro řidiče.

První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1449. Obec patřila pod různá panství, hejtmanství a mezi lety 1980–1999 i pod město Slavičín. Od roku 1999 je opět samostatná. Většina stavebních akcí se prováděla v akci „Z“ za nemalého přispění fyzických sil občanů. Děti musely docházet do školy jinam, protože v obci žádná nebyla. Dle dochovaných záznamů byla na počátku 19. století na základě tlaku občanů provizorně zřízena malá místnost, kde se děti učily. Kolem roku 1828 byla vybudována první samostatná škola. Dnes děti opět dojíždějí do Slavičína.

O společenské, kulturní a sportovní dění v obci se zasluhují především zdejší spolky: TJ Sokol, Lyžařský klub, myslivci, hasiči a ostatní aktivní občané. Nejstarším spolkem založeným roku 1898 jsou hasiči. K tradičním akcím patří: fašanky, pochovávání basy, pálení čarodějnic, svatojánské ohně, rozsvěcování vánočního stromu, hudební zábavy a bigbíty, drakiáda, dětský den, košt slivovice, Silvestrovský pochod – proslulé setkání občanů několika obcí a měst.