POZLOVICE

Obec v těsné blízkosti lázeňského města Luhačovice. Téměř 20 let byla jednou z městských částí Luhačovic, od roku 1990 jsou Pozlovice opět samostatnou
obcí s právem užívat historický titul městys. Nejvýznamnějším zásahem do rázu obce bylo vybudování přehrady na ochranu rozvíjejících se lázní v Luhačovicích před povodněmi. Tato stavba se stala počátkem přeměny malé podhorské vesničky s obyvateli živícími se hlavně zemědělstvím a ovocnářstvím, se sedmi mlýny v údolí Šťávnice, v dnešní vyhledávanou rekreační oblast. Pro původní obyvatele to byl obrovský zásah do jejich životů. Postupně se však Luhačovická přehrada stala vyhledávaným místem k odpočinku a v nových rekreačních a lázeňských zařízeních vznikly i nové pracovní příležitosti.

VIZOVICE, MĚSTO NEJEN TRNEK

Malebné město Vizovice leží v podhůří Vizovických vrchů, na soutoku říček Lutoninky a Bratřejovky, 14 kilometrů od krajského města Zlína. Historické prameny se o nich poprvé zmiňují v roce 1261. Vizovice jsou proslulé nejen díky lahodné slivovici, ale i díky bohatému folkloru, uchovávání lidových tradic i kulturním akcím. Na řadu z nich v létě do města zamíří desetitisíce lidí z celého světa. K těm nejproslulejším patří festivaly Masters of Rock, Trnkobraní a Vizovické kulturní léto. Město proslavilo i 150 let staré figurální vizovické pečivo.

Vizovice nabízí i řadu historických památek. Tou nejznámější je místní státní zámek, dále pak kostel sv. Vavřince, sloup Bolestné Panny Marie nebo socha sv. Jana Nepomuckého. Do obvodu pověřeného obecního úřadu patří 15 měst a vesnic, kde celkem žije 16 a půl tisíce lidí. Mezi významné osobnosti, které odtud pochází, patřili a patří například arcibiskup Jan Graubner, hudební skladatel Alois Hába, herec Boleslav Polívka, historický a vlastivědný pracovník Josef Čižmář či zakladatel světově proslulé likérky Rudolf Jelínek.