Čtrnáct smutečních vrb v Napajedlech u přístaviště se ještě v průběhu října dočká zdravotního ošetření. To bude spočívat v ořezání sekundárních větví.

„Stromy jsou napadeny dřevokaznou houbou, která je jedním z průvodních znaků hniloby dřeva,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že stromy jsou proto náchylné k lámání kosterních větví, což by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří využívají cyklostezku, podél níž vrby rostou.

„Smuteční vrby jsou viditelně napadeny ohňovcem obecným. Na pomoc jsme přizvali dendrologa, který navrhnul způsob ošetření tak, abychom stromy nemuseli pokácet a mohli je nechat nadále růst v blízkost řeky,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Nezbytný zásah odborníka

Kvalifikovaný arborista se specializací na péči o stromy navrhnul řezy na hlavních kosterních větvích a doporučil odstranit mohutný obrost. Dojde tak ke snížení těžiště a stromům se před zimou významně uleví pod vahou těžkých větví. Na jaře pak začnou obrůstat novými pruty.

Night shopping se do Zlína vrací po třech letech
Noční nakupování se vrací do Zlína po třech letech. Co všechno nabídne?

„Na první pohled to bude působit jako výrazný zásah, ale chci veřejnost uklidnit, že se jedná o odborníkem doporučený způsob ošetření smutečních vrb, které jsou napadené houbou. Tento zásah je nezbytný právě proto, abychom se vyhnuli jejich pokácení, protože stromy s přicházející zimou můžou představovat riziko pro lidi, kteří se pohybují po cyklostezce,“ uvedl Gargulák. Arboristé zahájí ošetření smutečních vrb v druhé polovině října.

Vlastní zdravotní posouzení

Každá ze čtrnácti smutečních vrb má zpracované zdravotní posouzení, v rámci něhož se povolaný odborník věnoval nejen vzhledu stromu, ale také vitalitě, stabilitě, zdravotnímu stavu a způsobu ošetření.

„Jedná se mohutné stárnoucí stromy, jejichž výška se pohybuje od 12 do 16 metrů, avšak kvůli napadení houbou je jejich zdraví posouzené jako výrazně zhoršené až silně narušené,“ popsal Petr Chmelař.

Luhačovice v říjnu 2022
OBRAZEM: Podzim rozzářil Luhačovice

Právě zdravotní stav je hlavním důvodem naléhavosti zdravotního ořezu stromů.

„Práce na ošetření stromů jsou projednány a schváleny Odborem životního prostředí v Otrokovicích. O připravovaném ošetření stromů byl informován městský úřad v Napajedlech i Česká inspekce životního prostředí,“ uzavřel mluvčí.