O dotaci na mzdy nových zaměstnanců si mohla požádat každá nezisková organizace se sídlem ve městě

Čtvrtý ročník grantového programu vyhlásila radnice společně s úřadem práce koncem května letošního roku. Díky této aktivitě už ve Vsetíně vzniklo téměř dvacet nových pracovních míst. O dotaci, z níž je hrazených až sto procent nákladů na mzdy nově přijímaných pracovníků z řad nezaměstnaných, si mohla do konce června požádat každá nezisková organizace se sídlem nebo pobočkou ve Vsetíně. Musela však prokázat, že podala žádost na vytvoření tohoto nového pracovního místa do jiného grantového programu.

„Touto podmínkou chceme přimět organizace, aby více využívaly i jiných zdrojů než jen těch městských,“ vysvětlila už dříve vsetínská starostka Květoslava Othová. Výzvu využilo celkem pět subjektů, které poslaly své žádosti. Hodnotitelská komise označila všechny jako velmi kvalitní. „A vzhledem k tomu, že finance určené pro tento program dovolují podpořit pět projektů, komise doporučila vyhovět všem žadatelům,“ informoval Ondřej Sláma ze Společnosti pro komunitní práci. Právě tato organizace má grantové programy města na starosti.

Dotaci na dobu šesti až dvanácti měsíců až do výše třináct a půl tisíce korun tak získá stacionář Naděje, Junák - svaz skautů a skautek, Diakonie ČCE, Vzdělávací a komunitní centrum Integra nebo vsetínská pobočka organizace Roska, která pečuje o lidi s roztroušenou sklerózou. Zájemci o grant jsou s výsledkem spokojeni. „Nově přijatý pracovník bude mít na starosti administrativu, organizaci akcí jako plavání nebo hipoterapii. Ale také naše imobilní klienty, kteří se neobejdou bez průvodce,“ vysvětlil záměr organizace Roska její místopředseda Jaromír Galetka.