Na okresní soud ve Vsetíně se obrátil jeden zobyvatelů domu Marek Tobolka už předloni vříjnu. „Byty jsme od města koupili počátkem května 2000a součástí kupní smlouvy byl také příslib města, že pozemky, které kbytům náleží, nám budou převedeny. To se do dnešního dne nestalo,“ vysvětlil Tobolka.

Podle něj je problém především vtom, že vkatastru nemovitostí jsou jako vlastníci sporného pozemku uvedeni kromě města ještě další soukromé osoby. „Město by se mělo postarat, aby byl tento duplicitní zápis zkatastru odstraněn a pozemky převést vlastníkům bytů vdomě,“ míní Tobolka.

Podle jeho názoru je vleklý spor způsoben právě nečinností města vjednání sostatními vlastníky pozemku. Poukazuje přitom na to, že podle posudku, který vypracoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, je město Vsetín majitelem pozemků už od roku1991.

Podle vedoucího útvaru správy majetku města Antonína Janoty město Vsetín vsoučasné době nemůže stávající stav změnit. „Vtuto chvíli čekáme na to, jak dopadnou dědická řízení mezi dalšími vlastníky pozemků zapsanými vkatastru nemovitostí,“ uvedl Janota.

Jeho slova potvrdil také právní zástupce vsetínské radnice Robert Rafaj. „Všichni zmiňovaní vlastníci pozemků jsou již zemřelí. Město se může dohodnout nebo popřípadě soudit oodstranění duplicitního zápisu vkatastru nemovitostí již jen sjejich dědici,“ poznamenalRafaj.

To však podle něj bude možné až tehdy, kdy mezi dědici samotnými skončí veškerá dědická řízení. Jak uvedl, město se nebrání řešení tohoto problému. „Až se nám podaří dohodnout se sdědici vlastnických práv po původních vlastnících a převod pozemků majitelům bytů schválí také zastupitelstvo města, pohne se celá kauza kupředu,“ poznamenal Rafaj.