Bazén s osvěžující vodou museli majitelé kvůli změnám legislativy podle standardů EU v roce 2007 zavřít.

Náklady na rekonstrukci koupaliště by se dnes vyšplhaly na více než 60 milionů korun. Přesto možná díky plánované revitalizaci celé oblasti v okolí malenovického hradu, kterou chce v roce 2022 provést město Zlín, by mohlo dojít k tomu, že město zařízení odkoupí. I když to prý není v plánu města, pro Deník to připustil náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

„Udržení koupaliště v provozu nás stálo hodně peněz. Úpravy dle legislativy EU by si vyžádaly celkovou přestavbu s vysokou finanční náročností. Nová rekonstrukce již nebyla tím, co bychom chtěli se společníky dotovat,“ vysvětlil důvod zavření koupaliště jeden z majitelů, bývalý zlínský radní Zdeněk Blažek, podle kterého do Malenovic Riviéra patří.

On i jeho společníci by i kvůli svému pokročilému věku uvítali, kdyby o objekt projevil někdo zájem. „Cena k jednání je deset milionů korun,“ doplnil.

Podle Blažka je město Zlín hratelným investorem právě kvůli finanční náročnosti. To již od něj v roce 2000 odkoupilo koupaliště Zelené.

RIVIÉRA NENÍ NYNÍ PRIORITOU

Bedřich Landsfeld však připustil, že právě vysoká cena za odkup a následné náklady na rekonstrukci koupaliště, jsou největší problém.

„Pro nás je nyní prioritou úprava prostoru za Riviérou, kde je zadní rybník a neutěšený stav podél potoka Baláš. Tam máme také mnohé pozemky. Svah nad zadním rybníkem je významný krajinný prvek – třešňový sad, který dokonce spadá pod stupeň ochrany. Celé území včetně sadu chceme revitalizovat a doplnit tak plánovanou revitalizací bezprostředního okolí hradu,“ vyjmenoval Bedřich Landsfeld.

Náměstek primátora současně připustil, že koupaliště Riviéra, položené mezi zmíněným prostorem a hradem, přímo vybízí k tomu, aby jej město zakoupilo a zahrnulo do revitalizace okolí. Město by to však stálo nemalé peníze.

LANDSFELD: DŘÍV NEBO POZDĚJI K TOMU DOJDE

„Zatím je to nereálné,“ zdůraznil Bedřich Landsfeld s tím, že k tomu přece jen v budoucnosti možná dojde. „Když se podaří tyto dvě věci – úprava okolí hradu a úprava za zadním rybníkem – tak jde o meziúzemí, které k tomu bude lákat. Věřím, že dřív nebo později k tomu dojde. Je však otázkou, jak se k tomu soukromníci vlastníci postaví. Jestli se budou chtít dohodnout,“ míní Landsfeld.

„S městem jsme zatím o prodeji nejednali. Pokud by však k tomu mělo dojít, určitě budeme vstřícní,“ komentoval Zdeněk Blažek.

Co všechno se chystá

Vedení města Zlín se rozhodlo revitalizovat bezprostřední okolí malenovického hradu i nedaleký třešňový sad.

Návštěvníky, kteří se do hradu přijdou podívat, čeká nejen přehledný nástupní prostor před hradem se zázemím pro případný kulturní program, ale také nové stezky v okolí vybízející k procházkám okolní přírodou.

„Bude vybudovaný systém pěšin po zeleni a loukách. Chceme zde také postavit altán s výhledem do okolí, a další odpočinkové zóny s lavičkami,“ předestřel zlínský radní Bedřich Landsfeld.

Podle vedení radnice tkví hlavní úkol záměru v tom, aby dané místo působilo jednotně a zachovalo si genia loci. První část příprav byla hotova již letos a spočívala v terénních průzkumech a v inventarizaci zdejší flóry. Díky detailnímu zpracování mohli všichni zainteresovaní společně přistoupit k druhé, stěžejní části díla – k samotnému architektonickému návrhu.

„Aktuálně probíhají konzultace a schůzky nad koncepcí prostoru společně se zástupci kraje a představitelů Muzea Jihovýchodní Moravy. Vše je konzultováno se zástupci NPŮ Kroměříž,“ doplnil za zlínskou radnici mluvčí Tomáš Melzer.

Plány revitalizace okolí hradu počítají i s rozšířením nedalekého třešňového sadu o nové odrůdy peckovin a jádrovin.

„Chceme zatraktivnit hrad i jeho okolí,“ doplnil Landsfeld.

Podle vedení města by se měl tento záměr realizovat v roce 2022 a práce by měly trvat tři měsíce. Zlínští radní počítají, že by investice vyšla v řádech jednotek milionů korun.

Další desítky milionů korun by však městskou kasu mohla stát investice do objektu koupaliště Riviéra, které se rozkládá na ploše mezi hradem a prostředím okolo sadu.