„Sborník nabídne například rozsáhlý příspěvek o klobouckých rodácích, kteří při své kněžské službě založili nadace na podporu dalších studentů ze svého rodného města, ale třeba také pokračování studie o samosprávě obce Jestřabí v období první republiky,“ přiblížila mluvčí Valašských Klobouk Lenka Zvonková s tím, že vzácnou sondou jistě bude i pohled na pravěk na Pulčínských skalách nebo vzpomínání na klobouckou etapu malíře Františka Líbala. Zmiňována je jeho tvorbu a časté návštěvy zdejšího kraje, který si velmi oblíbil. Sborník obsahuje rovněž reprodukce malířových děl, které na Valašsku tvořil.

Desáté Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka vydávají Městské muzeum Valašské Klobouky a Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách.