Oddělení lékařské mikrobiologie zlínské nemocnice se zařadilo mezi více než třicítku laboratoří, které projevily zájem se do testování zapojit a v současné době splňují přísné podmínky na kvalitu analyzování vzorků dané Státním zdravotním ústavem.

Včera už laboratoř zpracovala prvních sedmadvacet vzorků, během dneška testuje dalších třiaosmdesát. Výhodou je, že by se lidé ze Zlínského kraje, u nichž jsou vzorky odebírány na základě doporučení krajských hygieniků, měli výsledky testů dozvědět rychleji.

„Dosud jsme odebírané vzorky posílali na vyhodnocování do laboratoří v Ostravě, což je náročné jednak logisticky, ale především se požadavky na testy kumulovaly a na výsledky jsme museli čekat. Testování v laboratoři našeho oddělení mikrobiologie nám umožní zanést výsledky ihned do našeho informačního systému, takže je máme okamžitě k dispozici a můžeme je rychleji sdělit pacientovi. Testujeme zatím vzorky odebírané našimi zdravotníky a také vzorky z Uherskohradišťské nemocnice, limitováni jsme v tuto chvíli hlavně počtem testovacích sad, které máme k dispozici,“ uvedl Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Oddělení lékařské mikrobiologie Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně má laboratoře vybavené potřebnými analyzátory a má k dispozici také erudovaný personál.

„Splnili jsme všechny požadavky Národní referenční laboratoře a máme i potřebné certifikace. Dnes už analyzujeme přes osmdesát vzorků. Personální kapacitu také máme, s útlumem plánované péče v nemocnic ubývá i požadavků na jiné laboratorní analýzy. V současné době je ale problém se zásobováním od externích dodavatelů, kteří nám nejsou schopni garantovat, kdy nám testovací sady dodají v potřebném množství,“ podotkla Nataša Bartoníková, primářka oddělení.

V České republice je v současné době 36 laboratoří, které jsou zapojeny do testování vzorků na nákazu novým typem koronaviru.

Ve Zlínském kraji je taková laboratoř jediná právě v Krajské nemocnici Tomáše Bati a aktuálně testuje i pro nemocnici v Uherském Hradišti. Vzorky z dalších dvou nemocnic Zlínského kraje ve Vsetíně a Kroměříži jsou k testování posílány do laboratoří v Ostravě.

Online reportáž