I když původní plány investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), a začátek stavby občas provázely i kritické připomínky občanů, stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic pokračuje podle slov krajského ředitele ŘSD Karla Chudárka v souladu s harmonogramem prací. Nyní je ve druhé etapě z plánovaných čtyř a trvá již rok a půl.

Po jejím dokončení na podzim příštího roku bude navazovat na již realizovanou severovýchodní část. Obchvat pak s definitivní platností vyloučí veškerou tranzitní dopravu z města. Více než tříkilometrový úsek je zároveň nedílnou součástí připravovaného tahu dálnice D55.

Začala oprava luhačovického autobusového nádraží. Na snímku autobusy na dočasném nástupišti.
V Luhačovicích začala plánovaná přestavba autobusového nádraží

A co vše bylo na místě plánovaného obchvatu vybudováno od doby, kdy byl slavnostně poklepán v říjnu 2018 základní kámen?

Kromě jiného stihli stavebníci vybudovat přeložky inženýrských sítí, konkrétně sdělovacích kabelů a vysokého napětí. Podle šéfa krajského ŘSD jsou také dokončeny přeložky vodovodů.

„Z velké části jsou dokončeny násypy dálničního tělesa a hrubé zemní práce spojené s těžbou zářezů,“ připomněl Karel Chudárek. Podle něj je již postaven jeden ze čtyř plánovaných mostů, další jsou založeny včetně opěrné zdi u Napajedel. Ve výstavbě jsou kanalizace pro odvodnění tělesa dálnice.

Obrovská konstrukce mostu

Kromě toho stihli stavebníci postavit obslužnou komunikaci od Plemenářského závodu až k Moravské skládkové společnosti a Kvítkovické křižovatce.

Řidičům i lidem projíždějícím ze Zlína na Napajedla a Pohořelice neunikla ani obrovská nosná konstrukce mostu, který před Napajedly bude na sjezdu z dálnice zakončen okružní křižovatkou, která bude převádět provoz. Podle investora má v těchto místech místo staré kostkové komunikace, která bude na křižovatku napojena, vzniknout nová. Současně zde má být vystavěna nová cyklostezka a chodník.

Čištění náletových dřevin
Opakovaným záplavám má zabránit úprava potoka

„V současné době provádíme armování (vyztužování pomocí ocelových tyčí pozn. red.) nosné konstrukce mostu v Pohořelické křižovatce, betonáž základů zbylých dvou mostů u napojení na severovýchodní obchvat a betonáž dříku opěrné zdi. Také probíhají práce na středové dálniční kanalizaci, objektech odvodnění území, zářezech a dokončení násypů. Jsou dokončovány obslužné komunikace a realizuje se přeložka silnice III/4973 v Kvítkovicích a III/49724 v Napajedlech,“ přiblížil ředitel krajské ŘSD Karel Chudárek. Podle něj bylo na stavbě obchvatu dosud proinvestováno 250 milionů korun.

Virus omezil práce na dva týdny

Nyní je v červnu čeká převedení provozu na nově zbudované obslužné komunikace, které zajistí obslužnost pro Moravskou skládkovou společnost a Plemenářské služby, což je nezbytné pro dokončení Pohořelické křižovatky.

I když koronavirová krize zastavila práce i zde, trvalo toto omezení jen 14 dní. „K přerušení prací vedlo několik důvodů. Především absolutní nedostatek ochranných pracovních pomůcek, zavření ubytoven, odjezd zahraničních pracovníků domů. Nyní se pracuje, ale zhotovitel stále řeší problémy s nedostatkem lidských zdrojů. Prozatím se nám však daří držet časový harmonogram stavby. V tuto chvíli však nelze předvídat další vývoj situace spojené s COVID-19,“ míní krajský ředitel ŘSD.