„Lidé mají možnost přijít na krajský úřad ve Zlíně a zde si dokumentaci ke stavbě důkladně prostudovat, popřípadě ofotit. Své připomínky pak mohou občané zasílat přímo ministerstvu životního prostředí či na odbor životního prostředí a zemědělství u nás na kraji,“ uvedla mluvčí Zlínského kraje Helena Mráčková.

Jejich podněty pak budou projednány v rámci posuzování vlivu stavby na životní.

„V současné době je už pevně vytýčený koridor, kudy by měla cesta vést. Na základě požadavků měst a obcí a v souladu s jejich územními plány byly navrženy v rámci koridoru místní varianty,“ sdělila mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. V praxi to znamená, že se například bude jednat o tom, v jaké přesné vzdálenosti od obce cesta povede.

Vápeníková dodala, že výstavba silnice by se měla skládat ze čtyř staveb. Tou první je trasa z Fryštáku do Lípy o délce 13, 5 kilometru. „Ta by měla procházet přes místní část Fryštáku Horní Ves, obec Lukov, místní části Zlína Velíkovou a Štípu a obce Ostrata, Březová u Zlína, Slušovice, Veselá u Zlína a Klečůvka. Zahájení výstavby se předpokládá na duben roku 2017,“ přiblížila Vápeníková.

Další stavbou je úsek mezi obcemi Lípou a Pozděchovem. „U té se zatím plánuje začátek na září 2017. Má měřit 12,5 kilometru a bude protínat katastry obcí Zádveřice, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov u Vizovic a Tichov,“ zmínila mluvčí ŘSD.

Třetí část rychlostní komunikace má měřit 8,4 kilometru a povede z Pozděchova přes Lačnov do Horní Lidče. Práce na tomto úseku by podle Vápeníkové měly začít v září 2018. Poslední úsek komunikace z Horní Lidče na státní hranice by měl protínat katastry obcí Valašské Příkazy a Střelná. Výstavba by měla být zahájena ve stejnou dobu jako třetí stavba.

Prohlédněte si infografiku, kliknutím mapku zvětšíte.
Plánovaná rychlostní komunikace R 49.

Zatímco základní trasa je už určená, je nutné dořešit některé úseky. V praxi to znamená, že se například bude jednat o tom, v jaké přesné vzdálenosti od obce cesta povede.

„Pahorkovitý terén však neumožňuje diametrálně rozdílné vedení trasy,“ vysvětlila mluvčí.

To, že nemohou s trasou nic zásadního udělat, se mnohým zasaženým obcím nelíbí. Proto se alespoň chystají záměr připomínkovat, aby se dopady komunikace na tamní obyvatele zmírnili na minimum.

Týká se to například Vizovic. Ty v minulém roce požadovaly, aby případný most řešící mimoúrovňové křížení s ulicí Lázeňskou byl veden tubusem, tedy uzavřenou trubicí a auta tak nerušila město. „Silnici ve směru od Zlína pak požadujeme vést tunelem pod Janovou horou,“ řekl loni v listopadu místostarosta Vizovic Jaroslav Burkart.

„Všichni zastupitelé nyní důkladně studují dokumentaci k trase, abychom se příští týden společně dohodli zda a jaké připomínky k záměru vzneseme,“ podotkl Burkart.

Reagovat se chystají i v Lačnově na Vsetínsku. „Už se připravujeme, určitě uděláme vše proto, aby to lidem škodilo co nejméně. Alespoň že se podařilo prosadit, aby na území našeho katastru vedla silnice dvěmi tunely,“ zmínila starostka obce Marie Vlčková.

Připomínky pouze technického rázu mají připravené i v Horní Lidči. „My tuto komunikaci toužebně očekáváme, protože kapacita dopravy je u nás neúnosná. Takže se snažíme, aby se schvalovací procesy moc neprotahovaly,“ vysvětlil starosta obce Josef Tkadlec.

Silnice z Fryštáku ke státní hranici je součástí Rychlostní komunikace R49 Hulín - Fryšták - Zádveřice - Pozděchov - Horní Lideč - hranice ČR/SR, která navazuje severně od Hulína na dálnici D1 a rychlostní silnici R55 a bude společně s R6 na slovenské straně plnit funkci propojení České a Slovenské republiky.