„Výzkum v oblasti polymerů dosahuje na naší univerzitě v celosvětovém měřítku dlouhodobě vysoké úrovně. Není tedy žádným překvapením, že právě v tomto oboru získala UTB svou největší dotaci v rámci projektů Evropské unie. Ve Zlíně vybudujeme nový moderní výzkumný komplex, který bude garantovat světové parametry pro výzkum polymerních systémů,“ sdělil rektor vysoké školy Petr Sáha.

Výzkumem se má v centru zabývat 120 vědců rozdělených do sedmi týmů. Ty se budou věnovat zejména vývoji pro potřeby průmyslu, konkrétně čtyřiceti vybraných výrobních podniků z regionu i ze zahraničí. Mají vytvářet originální nanovlákna, medicínské aplikace či biopolymery.„Výzkumné týmy budou mít mezinárodní složení. Nezbytná je tudíž i u studentů doktorských programů znalost angličtiny,“ poznamenal Sáha.Centrum polymerních systémů vyjde celkově na 896 milionů korun. Do roku 2015 má být ještě vybaveno potřebnou přístrojovou technikou v hodnotě 200 milionů korun.