Ilja Hradecký se narodil 1. května 1945 ve Zlíně, kde rodiče pracovali v Baťových závodech. Hradecký je zakladatelem Naděje, jednoho z největších poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Hradecký je odborník na problematiku bezdomovectví na národní i evropské úrovni.

Marek Svoboda se narodil 14. prosince 1975 ve Zlíně. V Masarykově onkologickém ústavu pracuje od roku 2004. Vykonává činnost lékaře na Klinice komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů.

Od roku 2019 je současně ředitelem ústavu, předtím byl devět let náměstkem pro vědu, výzkum a výuku. Ve své klinické praxi se specializuje zejména na nádory prsu, tlustého střeva a konečníku, na onkologickou genetiku a prevenci.