V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme už s ním.

Okres Zlín

1) Domov pro seniory Lukov, p. o., Hradská 82, 763 17 Lukov

Mezigenerační olympiáda


Rádi bychom v rámci projektu Propojujeme generace uspořádali mezigenerační olympiádu, ve které by se do jednotlivých disciplín zapojili jak uživatelé Domova pro seniory Lukov, tak děti z ZŠ a MŠ. Připravené disciplíny budou například:

  • "tiché" kuželky
  • hra kostky
  • hod na čáru
  • házení míčků na terč
  • jízda na rotopedu aj.

Naši uživatelé se rádi zapojují do sportovních aktivit, účastní se i turnajů, a to jak v rámci našeho domova, tak mezi různými domovy seniorů. Zapojení dětí do sportovních aktivit by bylo obohacením jak pro naše uživatele, tak pro samotné děti. 

2) NADĚJE z. s.Zlín, Okružní 5550, 76005 Zlín

Setkáváme se rádi

Myslíme si, že děti a senioři patří k sobě. S radostí pozorujeme seniory, jak jsou potěšeni návštěvou dětí. Nejvíce děti dochází kolem Vánoc - proto bychom projekt rádi rozdělili do čtyř setkání, které budou probíhat pravidelně během roku.

1) Vítání jara
- aktivita obracející se na probouzející se krajinu, rehabilitace formou arteterapie
- nové výtvarné techniky, součástí by byla kavárnička pro ty, kteří jsou kvůli handicapu omezeni a tvořit nemohou

2) Letní posezení ve stínu stromů
- hry pro seniory a děti, senioři mohou předem připravit drobné občerstvení
- témata: přijela pouť, retro léto, léto s kovbojem, léto ve znamení hudby..
- hry na procvičení kognitivních funkcí a protáhnutí těla
- ukončeno společným grilováním

3) Podzimní soutěžení
- cvičení paměti a pohybu, může se konat venku i vevnitř
- zakončeno společnými písněmi a vyhodnocením odpoledne

4) Vánoční pohoda
- společné vytváření, ochutnávka cukroví, zpěv koled, předání si vánočních přání
- témata: Vánoční skřítek, Vánoční věnec, dekorace ve znamení zimy
- na závěr koledy a společné posezení

3) SENIOR Otrokovice, p.o., budova C, tř. Spojenců 1840, 76502 Otrokovice

Pojďme společně tančit

Našim přáním je pro všechny milovníky hudby (bez ohledu na věk) umožnit prožitek z tance pod vedením známého tanečního mistra Petra Velety, se kterým již dlouhodobě spolupracujeme. A tak nás napadla myšlenka spolupráci rozšířit a zapojit do tance i mladší generace. Vznikl tak nápad uspořádat mezigenerační setkání, kdy si pod vedením tanečního mistra budou moci naši senioři zatančit s dětmi. Netradičním setkáním chceme našim seniorům a dětem nabídnout zážitek z hudby a tance, která přece přináší radost všem lidem bez ohledu na věk. Věříme, že společný tanec umocní skvělou atmosféru, kterou vždy mezigenerační setkání nabízí a vykouzlí tak úsměv na tvářích všem zúčastněným.