„Shodli jsme se, že je především nutné zachovat ve firmách zaměstnanost, a to i za cenu určitých organizačních opatření. A také zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců a školit je,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Podle něj je třeba, aby firmy udržely vlastní zaměstnance a při opětovném růstu ekonomiky byly znovu schopny zvládnout větší množství zakázek s kvalifikovanými pracovníky.

Dalšími konkrétními kroky, ke kterým chce kraj přistoupit, je i zvýšená míra veřejných investic podpořená využitím operačních programů. To by podle Mišáka mělo přinést na trh další finance a nové zakázky. „Apelovali jsme také na bankovní sektor, aby se nebál půjčovat peníze a těm, kteří mají se splácením problémy, pomohl situaci usnadnit například dalším rozložením splátek,“ řekl Mišák.

Podotkl, že velký dopad má krize i na psychiku lidí. „Přes snahu firem udržet pracovní sílu, nezaměstnanost narůstá. Proto je důležitá podpora poradenských center, práce psychologů, poradenství při hledání práce nebo finanční poradenství,“ zdůraznil hejtman. Komise bude sledovat také sociálně patologické jevy jako je gamblerství nebo alkoholismus.

Její založení má být přínosem pro všechny strany. „Sice se od toho nedá očekávat žádný zázrak, nicméně tím, že jsou zde zastoupeny nejrůznější složky, si můžeme navzájem vyměňovat zkušenosti, což je v této situaci pro všechny prospěšné,“ míní jeden z členů předseda odborů Barumu Continental Jan Skoch.

Podobný názor zastává i ředitel zlínského úřadu práce Zdeněk Semerád. „Jsem rád, že i my se můžeme na tomto projektu podílet. V současné době je totiž potřeba spolupracovat a navzájem si radit,“ uvedl Semerád.