Ve výpise klient najde přehled lékařů, které v průběhu roku navštívil a úhradu předepsaných a vyzvednutých léčiv a pomůcek nebo zdravotnických úkonů. „Na Zlínsku máme asi patnáct tisíc pojištěnců, v kraji celkem sedmadvacet tisíc. Počet žádostí určitě vzrůstá, v roce 2006 jich bylo 2 931 a za letošních sedm měsíců již 2 751,“ sdělil mluvčí Hutnické zaměstnanecké pojišťovny Josef Křivánek.

Nárůst zájmu o výpisy potvrdila i zástupkyně ředitele olomoucké pobočky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Alena Brázdová. „Počet žádostí se zvyšuje, letos od ledna do července oproti stejnému období roku 2006 o čtyřiadvacet procent,“ uvedla.

Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) nazývají výpis Přehledem vykázané zdravotní péče. Jeho doručení trvá zhruba tři týdny. I když zájem ze strany klientů narůstá, stále ještě tvoří minimum. „V celé republice si přehled za rok 2006 vyžádalo méně než půl procenta našich pojištěnců,“ uvedla mluvčí VZP Jana Víchová. Ve Zlínském kraji VZP zaznamenala nárůst. „V roce 2006 byl počet žádostí 1 775, za letošní rok jich už máme 2 450,“ prozradila Víchová.

Ve Zlínském kraji s téměř šesti sty tisíci pojištěnci představují více než čtyři stovky tisíc klienti VZP. Jde tedy stále o nízké procento žádostí. Potvrzují to i oslovení občané. O výpis nezažádal nikdo a někteří dokonce o této službě ani nevěděli. „Vím o tom, že taková možnost existuje, ale ještě jsem ji nevyužila,“ uvedla Vlasta Martínková ze Zlína.

„O ničem takovém jsem neslyšel. Jsem už v důchodu,“ řekl Valter Masař ze Zlína. Výpis může odhalit nesrovnalosti Ověřování výpisů je důležité. Dochází totiž k nesrovnalostem ve vykázané péči. „Případy pochybení řešíme, za rok se jedná o počty v jednotkách,“ sdělila Brázdová z pojišťovny ministerstva vnitra. Chyby eviduje i Hutnická zaměstnanecká pojišťovna. „Většinou se jedná o nedorozumění s rodným číslem,“ informoval Křivánek.
To potvrzuje i mluvčí VZP Jana Víšková. „Nejčastější nesrovnalostí ve výpise je záměna rodného čísla či jeho duplicity nebo omyl v chybném kódu za výkon,“ komentovala.

Pacienti by měli na chyby upozornit

Ale vyskytují se i jiné případy. „Lidé neznají hlavního lékaře daného zdravotnického zařízení, za kterého jsou výkony vykazované, a proto udávají, že u tohoto doktora nebyli,“ vysvětlila Víšková. Pacienti by měli na chyby upozornit pojišťovnu, která je prošetří. „Podněty se předávají revizní komisi, která po lékaři žádá vysvětlení. Pokud vysvětlení nestačí, obešleme další pacientovy lékaře se žádostí o potvrzení, zda se dostavili na lékařem vykázané prohlídky v uvedených termínech,“ dodala.

Jeden případ pochybení již řešili. „Šlo o opakované nesrovnalosti vykazované péče, takže jsme v roce 2000 s lékařkou neobnovili smlouvu. Informovali jsme také představitele České lékařské komory a navrhovali odebrání licence,“ vyjádřila se Víšková.