Stavba zahrnovala modernizaci mostu, kompletní rekonstrukci silnice, chodníků a sjezdů, přeložky veřejného osvětlení a úpravy trakčního vedení.

Enormní nasazení

„Byla to časově náročná akce vzhledem k tomu, kolik se zde toho muselo uskutečnit práce,“ uvedl stavbyvedoucí dodavatele stavby, společnost Eurovia Vítězslav Volný.

Podle něj bylo náročné zkoordinovat jednotlivé dodávky subdodavatelů, práce, zrání betonu. Nejtěžší prý bylo dostat překlenovací konstrukce nad dráhu.

„Máme to vše za sebou. Tato stavba je výjimečná tím, že jsme se na její dokončení nesmírně těšili. Vypětí našich lidí bylo enormní. Nasazení bylo vidět a doufám, že ho všichni viděli,“ zmínil za dodavatelskou společnost Eurovia ředitel závodu Zlín Michal Friedlaender.

Rekonstrukce mostu nad železniční tratí byla zahájena letos 18. února. Obyvatelé Otrokovic se znovuotevření dočkali po téměř devíti měsících.

Původně měla stavba trvat necelých sedm měsíců, její dokončení se tedy protáhlo o dva měsíce. To se stalo terčem kritiky mimo jiné i některých politiků.

„Bohužel, kvůli liknavému postupu vedení města, museli lidé strpět dopravní omezení o více než dva měsíce déle oproti původnímu plánu,“ uvedl mimo jiné městský i krajský zastupitel a předseda krajského dopravního výboru Milan Plesar.

Podle stavbařů ale bylo zdržení nevyhnutelné kvůli havarijnímu stavu tělesa. Problémy prý začali stavbaři objevovat hned během zahájení prací a bylo jich více, než očekávali.

„Stav mostu nebyl takový, jak se předpokládalo. Proto musela být provedena diagnostika, která ukázala jeho skutečný stav,“ potvrdila mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková.

Podle ní budou práce na díle pokračovat do konce listopadu, i když bude nadjezd pro veřejnost otevřen. „Naši zaměstnanci budou pokračovat v úpravách okolí nadjezdu, kdy budou provádět sadbové a dokončovací práce, aby jeho okolí vypadalo hezky,“ doplnila Iveta Štočková.

„Už teď se nám tady líbí. Objížďky byly opravdu úmorné, a jsme rádi, že alespoň tady je všechno hotovo,“ komentovali manželé Novotní otevření nadjezdu v Otrokovické ulici Nadjezd.