KDYŽ BUDE POTŘEBA, I PRO PÁNY

„Popřípadě pro pány, kteří museli opustit byt a nechávají ho manželce s dětmi," uvedla starostka Irena Brabcová, podle níž byty pro tuto cílovou skupinu ve městě chybí.

„Máme dva domy s pečovatelskou službou, které jsou určené pro seniory. Máme ještě jeden objekt, což jsou startovací byty, ale nedokážeme tam s lidmi nájemní smlouvy ukončit, takže se byty netočí a jsou trvale obsazené," uvedla Brabcová.

V objektu bývalého chudobince byly podle ní již dříve sociální byty, budova však již byla ve špatném technickém stavu. Město ji chtělo prodat, ale nepodařilo se to.

„V současné době, kdy je možné čerpání dotací na sociální bydlení, jsme tento objekt začali připravovat. Projekt máme zpracovaný," uvedla starostka. Pět bytů bude zrekonstruováno, v podkroví vzniknou tři nové. „Objekt bude kompletně zrekonstruovaný, zateplený," řekla Brabcová.

Investice si vyžádá asi deset milionů korun, město chce na projekt získat dotaci. Práce by měly začít ke konci letošního roku.

NA INVESTICE JDE SKORO 50 MILIONŮ

Sedmitisícové město hospodaří letos s rozpočtem s příjmy 115 milionů korun a výdaji 145 milionů korun, schodek pokryjí úspory z minulých let. Na investice je vyčleněno 46 milionů korun.