Téměř 300 záporných hlasů pro psí hřiště. I to vyplývá z hlasování.

O tom, který z dvaceti sedmi návrhů se přemění ve skutečnost, rozhodli v hlasování taktéž sami obyvatelé. Do hlasování se zapojilo bezmála devatenáct stovek Zlíňanů.

„Návrhy začneme realizovat hned příští rok,“ přiblížil primátor Jiří Korec.

Většina projektů by měla být dokončena už v roce 2019. Jen u těch, které si vyžádají územní či stavební rozhodnutí, se může termín dokončení překlenout do dalšího roku.

Lidé hlasovali o pořadí malých projektů s rozpočtem do půl milionu korun i projektů velkých, u kterých byl limit stanoven milion korun. Celkový rozpočet činil pět milionů.

„Za tuto částku se podaří uskutečnit hned 12 návrhů. Devět malých a tři velké,“ upřesnila koordinátorka projektu Kamila Gamalová.

O pořadí rozhodoval počet kladných, ale také záporných hlasů. Jednoznačným vítězem se stalo Odstranění dalšího torza na Jižních Svazích s 820 hlasy. Jde o nevzhledné zastávky MHD na ulici Slunečná, Křiby a Česká.

Konečně se nebudu muset dívat na tu ohavnost,“ uvedla Alice Kořenková.

Záporné hlasy měly odhalit případné kontroverzní projekty. Jeden takový se objevil i v tomto ročníku. Projekt psího hřiště si sice našel velkou spoustu příznivců, stejně tak měl ale velmi početnou skupinu odpůrců, kterým se podařilo kladné body umazat.

„Jsem za to moc ráda. Hřiště bychom měli přímo pod okny,“ vysvětlila Kamila Jirásková. Realizovat se bude právě tolik vítězných návrhů, kolik se jich vešlo do stanoveného rozpočtu.

„Například projekt, který se v žebříčku malých projektů umístil na šestém místě, již v konečném součtu překročil celkový stanovený rozpočet, který byl pro malé projekty dva miliony korun,“ vysvětlil mluvčí města Zdeněk Dvořák.

K realizaci se tak posunul následující projekt, který má sice méně hlasů, ale svým rozpočtem se vešel do stanoveného maximálního finančního limitu. Vešel se i projekt 7, 8 nebo 15. Vše pak musí být v kompetenci města Zlína a jeho organizací.

Lidé hlasovali o pořadí malých projektů s rozpočtem do půl milionu korun i projektů velkých, u kterých byl limit stanoven milion korun. Celkový rozpočet činil pět milionů